Arbeidsongeschiktheid of reïntegratie: samenhang of loskoppeling?


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 6 december 1990, ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532, RSV 1991/91, nr. AAW/WAO1989/793

Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die als kapstok dient voor de daarbij behorende noot over arbeidsongeschiktheid en de wetswijzigingen die daarover destijds in aantocht waren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19911019

Centrale Raad van Beroep 06-12-1990 (ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532) zaaknummer: AAW/WAO1989/793

arbeidsongeschiktheid medische verklaring percentage uitkering vergoeding

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Annotaties en wetgeving Annotatie