Rechtsvraag (241) Sociaal recht


Rechtsvraag op het gebied van het sociaal-verzekeringsrecht meer in het bijzonder arbeidsongschiktheid waarin het verschil van toegekende uitkering aan de orde komt terwijl de twee personen met klachten dezelfde mate van arbeidsongschiktheid hebben die ook dezelfde oorsprong heeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: Maart 1995

Archiefcode: AA19950229

arbeidsongeschiktheid mate van arbeidsongeschiktheid passende arbeid uitkering

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen