Reïntegratie onmogelijk – toch loon doorbetalen?


Hoge Raad 17 januari 2003, nr. C01/168HR, ECLI:NL:HR:2003:AF0175, JAR 2003, 41 (Stal/UWV)

Een werknemer van het GAK is na een ongeval arbeidsongeschikt geworden. Verschillende pogingen tot reïntegratie mislukken en ook het volgen van cursussen geeft onvoldoende garantie op een succesvolle herplaatsing. Onder deze omstandigheden achtte de rechtbank de werkgever niet verplicht tot herplaatsing. Toch wees de rechtbank de loonvordering van de werknemer toe, omdat het onderzoek dat duidelijk maakte dat reïntegratie in feite onmogelijk was, eerst in de loop van de procedure was afgerond.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: Mei 2004

Archiefcode: AA20040358

Hoge Raad 17-01-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF0175) zaaknummer: C01/168HR

arbeidsongeschiktheid doorbetaling loon

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.