Minder mensen in de WAO: bezweringsformule of beleid?


In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de instroom in van mensen die gebruikmaken van een WAO-uitkering. In het artikel wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op mensen die aids hebben en in hoeverre dit invloed heeft op de gebruikmaking van rechten die voortvloeien uit de WAO en de Ziektewet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Waal

Verschijning: maart 1991

Archiefcode: AA19910231

aids arbeidsongeschiktheid besmetting hiv ziekte Ziektewet

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Opinie Opiniërend artikel