Categorie: Redactioneel

In mei 2008 ontsnapte de beruchte Amsterdamse crimineel Gwenette Martha met behulp van een touwladder uit de gevangenis van Heerhugowaard waar hij een straf uitzat van zeven jaar (www.at5.nl/artikelen/128111/archief-speciale-uitzending-blauw-over-gwenette-martha). Martha moest alsnog het resterende deel van zijn straf uitzitten. Hij werd niet vervolgd wegens het ontsnappen uit de gevangenis. In Nederland is zogenoemde ‘zelfbevrijding’ namelijk […]
Denkend aan Holland doemt het beeld op van een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat. Onlangs werd de fiscale aantrekkingskracht van Nederland nog bevestigd door de Algemene Rekenkamer (zie het Rapport Belastingontwijking van 6 november 2014). Die aantrekkingskracht mag echter geen verrassing zijn. Internationale Vennootschapsbelasting is immers goeddeels een Nederlandse uitvinding. Het fenomeen van belastingontwijking, waarbij de te betalen […]
‘Gay marriage already won’, kopt TIME begin april 2013, met als ondertitel: ‘The Supreme Court hasn’t made up its mind – but America has’. Diezelfde zomer oordeelt het Amerikaanse Hooggerechtshof in United States v. Windsor dat homostellen die legaal in het huwelijk zijn getreden niet mogen worden achtergesteld door middel van de federale Defense of […]