Categorie: Redactioneel

Op 24 juni 2015 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in de spraakmakende Urgenda-zaak (ECLI:NL:RBDHA:2015:7145), waarin de Staat wordt verplicht om in 2020 de uitstoot van broei­kasgassen met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. Met de toewijzing van Urgenda’s vordering rekt de rechtbank een open norm stevig op en zoekt zij duidelijk de staatsrechtelijke […]
Sinds begin 2015 maakten maar liefst 340.000 vluchtelingen de oversteek naar Europa. Het meren­deel is afkomstig uit Syrië en Eritrea: landen geteisterd door burgeroorlog, repressie en mensen­rechtenschendingen. De vluchtelingen komen voornamelijk aan in landen aan de buitengrenzen van Europa (zoals Griekenland en Italië). Deze landen gaan gebukt onder het grote aantal vluchtelingen dat dagelijks aan […]
Al geruime tijd lijken de arbeidsverhoudingen binnen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) ernstig verstoord. Anonieme werknemers spreken over een schrikbewind, waarin intimidatie, torenhoge werkdruk en verregaande interne tuchtmaatregelen aan de orde van de dag zijn (A. Stoffelen, ‘Baas van Europese Octrooiorganisatie voert schrikbewind’, de Volkskrant 21 maart 2015). Op 17 februari jongstleden stelde het Gerechtshof […]
De bestrijding van fraude heeft een steeds grotere prioriteit voor de Nederlandse regering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit programma’s als de Rijksbrede aanpak fraude met publieke gelden (Kamerstukken II 2014/15, 17050, 496, en het kritische rapport van de Nationale ombudsman uit 2014, Geen fraudeur, wel beboet). Ook op internationaal niveau hebben landen zich gecommitteerd aan de […]
In een recent interview (NJB 2015/404) geeft Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, aan dat hij houdt van ‘brede arresten waar veel mensen wat aan hebben’. Dan bestaat volgens Feteris ‘het risico dat je, als je het veld niet overziet en een sprong in het duister waagt, een jaar later om moet gaan’. Toch […]
Op 24 november 2014 besliste een grand jury dat politieagent Darren Wilson niet vervolgd diende te worden voor het doodschieten van de ongewapende Michael Brown. Op 3 december klonk een gelijkl­uidend geluid in New York toen een grand jury aldaar besloot agent Daniel Pantaleo niet te vervolgen voor het doden van Eric Garner die, net […]
Onlangs besprak de Tweede Kamer minister Asschers Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies, bijna twee jaar nadat hij in een open brief in de Volkskrant ‘code oranje’ afriep. Asscher waarschuwde toen dat als de Unie onvoldoende zou doen tegen oneerlijke concurrentie, dit funest zou zijn voor de sociale bescherming van de werknemers in de Unie. Zijn deze zorgen […]
In mei 2008 ontsnapte de beruchte Amsterdamse crimineel Gwenette Martha met behulp van een touwladder uit de gevangenis van Heerhugowaard waar hij een straf uitzat van zeven jaar (www.at5.nl/artikelen/128111/archief-speciale-uitzending-blauw-over-gwenette-martha). Martha moest alsnog het resterende deel van zijn straf uitzitten. Hij werd niet vervolgd wegens het ontsnappen uit de gevangenis. In Nederland is zogenoemde ‘zelfbevrijding’ namelijk […]
Denkend aan Holland doemt het beeld op van een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat. Onlangs werd de fiscale aantrekkingskracht van Nederland nog bevestigd door de Algemene Rekenkamer (zie het Rapport Belastingontwijking van 6 november 2014). Die aantrekkingskracht mag echter geen verrassing zijn. Internationale Vennootschapsbelasting is immers goeddeels een Nederlandse uitvinding. Het fenomeen van belastingontwijking, waarbij de te betalen […]
‘Gay marriage already won’, kopt TIME begin april 2013, met als ondertitel: ‘The Supreme Court hasn’t made up its mind – but America has’. Diezelfde zomer oordeelt het Amerikaanse Hooggerechtshof in United States v. Windsor dat homostellen die legaal in het huwelijk zijn getreden niet mogen worden achtergesteld door middel van de federale Defense of […]