Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. Sinds 1814 bevat de Grondwet een bepaling luidende: ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk’. Op het eerste gezicht lijkt de tekst van het huidige artikel 50 Grondwet voor zich te spreken. Maar wat betekent het precies dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen? Houdt dit in dat elke parlementariër het gehele volk […]
Boekbespreking. Het Nederlandse slavernijverleden staat volop in de aandacht, ook in de rechtswetenschap. Arjen van Rijn, Bastiaan Rijpkema en Glenn Thodé onderzoeken in dit boek hoe het Nederlandse recht kan bijdragen aan de ‘verwerking’ van deze zwarte bladzijde van onze geschiedenis. Zo is het relevant of de Nederlandse regering in staat is om staatsrechtelijk ‘betekenisvolle’ […]
  Boekbespreking. Over de toeslagenaffaire is de afgelopen tijd veel geschreven. Eerst vooral in de media en de (rechts)wetenschappelijke literatuur, maar in toenemende mate ook in officiële rapporten en rechterlijke zelfevaluaties. De komende tijd zal er ongetwijfeld meer inkt over deze affaire vloeien, al was het maar omdat er nog een parlementaire enquête op de […]
Boekbespreking. De staat waarin de Nederlandse rechtsstaat verkeert, is op dit moment een hot topic in de juridische en politicologische literatuur. In dit boek buigt ook Ruud Koole zich over deze kwestie. Koole, van huis uit historicus en politicoloog, heeft een lange staat van dienst in zowel de wetenschap als de politiek. Hij bekleedde jarenlang […]
Boekbespreking. ‘Welke stappen moet een rechtswetenschapper zetten om rechtspraak systematisch te analyseren?’ Met deze vraag opent dit nieuwe boek over methodes van rechtspraakanalyse. Het boek geeft handvatten om die analyse op een verantwoorde manier uit te voeren. Systematische rechtspraakanalyse is onderzoek naar de verbanden, patronen of ontwikkelingen in juridische uitspraken van onder meer rechters en […]
Boekbespreking. De Leidse hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans greep de coronatijd aan om een boek te schrijven over de Nederlandse bestuurscultuur. Want hoe kan ‘een land van minderheden, waar oplossingen worden gepolderd en er voortdurend moet worden onderhandeld en overlegd’, toch daadkrachtig worden bestuurd? In dit boek gaat Voermans op zoek naar mogelijke verklaringen – politieke […]
Boekbespreking. De rechtsstaat dient het belang van de burger. Vandaar dat rechtsstatelijke regels zijn toegespitst op de noden en behoeften van de samenleving. Samenlevingen veranderen echter; Nederland is niet meer het Nederland van de negentiende eeuw. De vraag die Maurits Barendrecht en Maurits Chabot stellen is wat de rechtsstaat nog waard is indien deze niet […]
Boekbespreking. De Maastrichtse rechtenfaculteit blaast dit jaar veertig kaarsjes uit. Ter ere van dit achtste lustrum is onder auspiciën van decaan prof. Jan Smits, tevens hoogleraar Europees Privaatrecht aan de faculteit, een brievenbundel uitgebracht waaraan maar liefst vijftig personen die nauw met de faculteit zijn verbonden, een bijdrage hebben geleverd. Daarmee lijkt een mooie traditie […]
Boekbespreking. De aankomst van Columbus op de Bahama’s, in 1492, leidde tot een breuk in de geschiedenis van het Amerikaanse continent en de daarbij gelegen eilanden. De ontdekking van de Nieuwe Wereld luidde een periode in van verovering en kolonisatie door verschillende Europese mogendheden. Die periode zou meerdere eeuwen duren. De Europeanen namen toen niet […]
Boekbespreking. ‘De Europese Unie is een supermacht’, zo luidt de rode draad van het nieuwste boek van de Leidse hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Zijn vorige boek, De nieuwe wereldorde, groeide direct na publicatie uit tot een bestseller. Dat is alleszins begrijpelijk. De Wijk schetste daarin de opkomst van China en de (geopolitieke) gevolgen […]