Categorie: Boekbesprekingen

Boekbespreking. ‘Welke stappen moet een rechtswetenschapper zetten om rechtspraak systematisch te analyseren?’ Met deze vraag opent dit nieuwe boek over methodes van rechtspraakanalyse. Het boek geeft handvatten om die analyse op een verantwoorde manier uit te voeren. Systematische rechtspraakanalyse is onderzoek naar de verbanden, patronen of ontwikkelingen in juridische uitspraken van onder meer rechters en […]
Boekbespreking. De Leidse hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans greep de coronatijd aan om een boek te schrijven over de Nederlandse bestuurscultuur. Want hoe kan ‘een land van minderheden, waar oplossingen worden gepolderd en er voortdurend moet worden onderhandeld en overlegd’, toch daadkrachtig worden bestuurd? In dit boek gaat Voermans op zoek naar mogelijke verklaringen – politieke […]
Boekbespreking. De rechtsstaat dient het belang van de burger. Vandaar dat rechtsstatelijke regels zijn toegespitst op de noden en behoeften van de samenleving. Samenlevingen veranderen echter; Nederland is niet meer het Nederland van de negentiende eeuw. De vraag die Maurits Barendrecht en Maurits Chabot stellen is wat de rechtsstaat nog waard is indien deze niet […]
Boekbespreking. De Maastrichtse rechtenfaculteit blaast dit jaar veertig kaarsjes uit. Ter ere van dit achtste lustrum is onder auspiciën van decaan prof. Jan Smits, tevens hoogleraar Europees Privaatrecht aan de faculteit, een brievenbundel uitgebracht waaraan maar liefst vijftig personen die nauw met de faculteit zijn verbonden, een bijdrage hebben geleverd. Daarmee lijkt een mooie traditie […]
Boekbespreking. De aankomst van Columbus op de Bahama’s, in 1492, leidde tot een breuk in de geschiedenis van het Amerikaanse continent en de daarbij gelegen eilanden. De ontdekking van de Nieuwe Wereld luidde een periode in van verovering en kolonisatie door verschillende Europese mogendheden. Die periode zou meerdere eeuwen duren. De Europeanen namen toen niet […]
Boekbespreking. ‘De Europese Unie is een supermacht’, zo luidt de rode draad van het nieuwste boek van de Leidse hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Zijn vorige boek, De nieuwe wereldorde, groeide direct na publicatie uit tot een bestseller. Dat is alleszins begrijpelijk. De Wijk schetste daarin de opkomst van China en de (geopolitieke) gevolgen […]
Boekbespreking. Deze bundel – uitgegeven onder auspiciën van de afdeling Algemene Rechtsleer van de UvA – bevat een selectie van korte essays van studenten van het bachelorvak Europese rechtsgeschiedenis. Deze studenten hadden de opdracht gekregen een essay te schrijven over Beccaria’s Over misdaad en straffen, waarin zij het stuk in zijn historische context moesten duiden […]
Boekbespreking. Dit Engelstalige boek vormt een geüpdatete bundeling van de bijdragen over Europees burgerschap die eerder zijn verschenen in themanummers van European Papers. Alle hoofdstukken zijn open access gepubliceerd op de website van uitgeverij Brill. Het EU-burgerschap is gebaseerd op de nationaliteiten van de verschillende lidstaten van de EU en bestaat sinds het Verdrag van […]
Boekbespreking. Wie een bepaalde opleiding kiest om getallen te ontvluchten, komt zelfs bij een talige studie als rechten bedrogen uit. Wat bijvoorbeeld te denken van de officier van justitie die stelt dat de kans dat de verdachte recidiveert, 80% is? Of – een voorbeeld dat mij na aan het hart ligt – van de uitspraak […]
Boekbespreking. In 21 hoofdstukken beschrijft Nadav Eyal het bankroet van de huidige wereldorde. Hij wil weten waarom zoveel mensen zich klemgezet voelen, terwijl cijfers aantonen dat de mensheid het in het algemeen goed doet. De grote paradox waar Eyal zich mee bezighoudt, is de vraag hoe het kan dat fundamentalisme floreert in een tijd van […]