Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights

Boekbespreking. De bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen speelt op een groot aantal terreinen van het recht een rol. Sigron bespreekt de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen in het kader van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dat artikel regelt het recht op eigendomsbescherming. Het is een gevarieerd leerstuk. Meest illustratief zijn ongetwijfeld de gevallen van onteigening, maar artikel 1 EP speelt bijvoorbeeld ook een rol bij de huurprijsbescherming (zie voor een recent artikel vanuit een Nederlandse invalshoek MvV 2014/9).

Doel van het boek is volgens Sigron 'to grasp the doctrine of legitimate expectations in order to facilitate its understanding and application'. Sigron heeft daarbij een doorwrocht boek geschreven, waarin niet enkel wordt ingegaan op de bescherming van legitieme verwachtingen, maar ook op de bescherming van eigendom als zodanig, waarbij wordt teruggegaan naar de fundamenten van deze bescherming. Daarnaast is het boek eveneens nuttig voor de praktijkjurist die geconfronteerd wordt met vragen rond de toepassing van het leerstuk van eigendomsbescherming. In het boek worden het bereik en de toepassingsvoorwaarden van artikel 1 EP besproken, waardoor het ook een handige 'checklist' vormt voor de praktijk. Bovendien brengt het boek een, voor het EVRM haast gebruikelijke, overvloed aan uitspraken samen. Ter illustratie: de achterin opgenomen lijst aan besproken jurisprudentie beslaat zo'n 20 pagina's. Een rijke bron voor antwoorden op vragen rond de toepassing van vragen rond het leerstuk van legitieme verwachtingen, maar ook ten aanzien van artikel 1 EP in het algemeen (EV).

M. Sigron
Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights
Cambridge/Antwerpen/Portland: Intersentia 2014, 331 p., € 65

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.