Third-Party Funding in International Arbitration

Boekbespreking. Dit (Engelstalige) boek is bedoeld om praktijkjuristen en arbiters handvatten te bieden op het gebied van externe financiering van internationale arbi­trage. Een tweede druk was nodig door verschillende ontwikkelingen in de praktijk, zoals de libe­ralisering van TPF in Singapore en Hong Kong, wijzigingen van de International Bar Association’s Guidelines on Conflicts of Interests in Inter­national Arbitration en diverse uitspraken van arbiters en overheidsgerechten. In deze tweede druk is een hoofdstuk toegevoegd over third-party funding van investor-state arbitrage, ofwel de financiering van het controversiële ISDS, zoals dat door het Europees-Amerikaanse handelsverdrag Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) bekend geworden is.

Het boek is een overzichtelijk naslagwerk. De auteurs beschrijven eerst het fenomeen third-party funding in het algemeen en verschillende perspectieven hierop, zoals ethische overwegingen. Vervolgens behandelen zij third-party funding in een groot aantal landen op alle continenten, waaronder Nederland. Het overzicht van verschillende landen biedt niet alleen inzicht in het geldend recht, maar ook een weergave van de praktijk en recente ontwikkelingen in de desbetreffende landen: wat voor financieringsproducten voor procesfinanciering zijn bijvoorbeeld gangbaar en wat voor type bedrijven zijn actief in het veld? Actieve procesfinanciers worden met naam en toenaam genoemd en omschreven. Deze omschrijvingen bieden een goede kennismaking met andere rechtsstelsels.

Het boek is prettig leesbaar. De auteurs richten zich expliciet tot de praktijkjurist. Voor deze doelgroep is dit boek een waardevolle bron van informatie met een duidelijk overzicht van toepasselijke regelgeving en ontwikkelingen in de praktijk. Voor de student is dit boek door de vereiste voorkennis over arbitrage en litigation funding echter een minder voor de hand liggende keuze. Ook de hoge prijs van het boek speelt daarbij mogelijk een rol. (JvM)

Lisa Bench Nieuwveld & Victoria Shannon Sahani
Third-Party Funding in International Arbitration
2e druk, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2017, 304 p., $ 177

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *