Juristen zijn dol op ‘het is niet dit, maar dat’-lijstjes met ‘veel gemaakte taalfouten’. Die lijstjes bieden immers rechtszekerheid en rust voor mensen met taalfobieën en sociale angsten. Vaak zijn die lijstjes gebaseerd op spellings- en grammaticaregels en die regels gelden bij of krachtens de wet. Maar soms poneert men ook regels, over taalgebruik en […]
Op 2 mei jl. gaf het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de zogeheten beurspromovendi gelijk in hun arbeidsgeschil met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).1 Het hof vernietigde daarmee het oordeel van de kantonrechter.2 Dat oordeel bevatte een mooi voorbeeld van de drogreden argumentum ad ziekenhuisium.3 Met deze vorm van ad hominem-argumentatie bestrijdt men het betoog van een […]
In de familie van taalkundige interpretatie-drogredenen is de etymologische drogreden een verre neef die je niet vaak ontmoet. Als je de etymologie gebruikt bij het achterhalen van de betekenis van een woord, doe je een beroep op de oorsprong van dat woord. Dat leidt tot bijzondere conclusies. Laten we eens kijken naar een alledaags woord […]
In onze vorige column bespraken wij de stelling dat taalkundige interpretatie waardeloos is. Theoretici die dit beweren, menen dat juristen bij taalkundige interpretatie een beroep doen op de letterlijke betekenis van begrippen.1 Maar wat is de betekenis van ‘letterlijke betekenis’? Op die wat abstractere vraag geven deze theoretici meestal geen antwoord. Wel stellen ze soms […]
In het museum van bijzondere juridische redeneringen verdient de taalkundige interpretatie een aparte vleugel. De taalkundige interpretatie wordt dagelijks gebruikt, maar ook vaak bekritiseerd. Neem het gebruik van een woordenboek bij het vinden van de ‘taalkundige betekenis’. Als je een ‘romp’ hebt weggemaakt, heb je dan een ‘lijk’ weggemaakt in de zin van artikel 151 […]
Naar aanleiding van onze vorige column, De avondklok, de bestuurlijke Catch-22 en de dijkdoorbraak, bereikten ons de volgende vragen over het oordeel van het hof in de zaak over de avondklok: ‘Het hof Den Haag stelt dat het standpunt van de kortgedingrechter “ongewenst en niet logisch” is. Is dit wel logisch? Is het consistent? Of […]
Direct na de uitspraak van de kortgedingrechter over de avondklok werden wij geappt door een amicus van onze kliniek: ’geachte collega’s, ik denk dat het druk wordt op de poli!’ Onze vriend had gelijk: in onze analyses van de discussies over de uitspraak stapelden de omstreden redeneringen en de drogredenen zich op. Uiteraard kwamen wij […]
Is het gerechtvaardigd om bij overbelasting van de IC’s patiënten te selecteren op grond van hun leeftijd of resulteert dit in leeftijdsdiscriminatie? Deze twee lastige vragen worden behandeld in het Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen.1 De discussie over deze vragen bij de mogelijke triage tijdens de Covid pandemie levert intrigerende voorbeelden van drogredenbeschuldigingen […]
Tijdens onze jaarlijkse inventarisatie van bijzondere juridische begrippen analyseerden wij de eenzijdig gerichte publiekrechtelijke rechtshandeling ‘preventieve autogratie’. ‘Autogratie?’, zei een collega, ‘nooit van gehoord! Is dat zoiets als autozegening? Dat deed de kapelaan bij ons vroeger in Brabant. Met zo’n kwast wijwater boven de auto.’ Nee, ‘autogratie’ betekent dat iemand zichzelf gratie verleent. In een […]
Blowen is niet verboden, maar het bezit van softdrugs wel. Iemand die blowt, bezit softdrugs. Dus blowen is verboden. Dit volgt uit een recente brief van onze minister van Justitie over de interpretatie van de Opiumwet.1 Deze interpretatie resulteerde in enkele vragen aan De Juridische Argumentatiekliniek. Welke intellectuele krachten zijn hier werkzaam? Is hier sprake […]