Richtlijn 2003/109/EG (Langdurig ingezetenen)

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 49

Richtlijn langdurig ingezeten derdelanders en middeleneis

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 39

definitie tijdelijk verblijfsrecht en formeel beperkte verblijfsvergunning

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 41

EG langdurig ingezetene: onderbreking vijf jaar rechtmatig verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 4

Aydin Salahadin Abdulla en anderen tegen Bondsrepubliek Duitsland

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 44

Prejudiciële vraag over formeel beperkt verblijfsrecht in richtlijn 2003/109/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 45

Terugbetaling onverschuldigd betaalde leges

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 41

Ziebell: artikel 14(1) Besluit nr. 1/80 en een grens aan analoge toepassing

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 45

status langdurig ingezeten derdelander, uitkering Ziektewet en duurzaamheid bestaansmiddelen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 46

Wet inburgering: inburgeringsplicht EG-langdurig ingezetene en vergunning onbepaalde tijd regulier

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 39

Kamberaj: gelijke behandeling langdurig ingezetene bij huursubsidie en artikel 34 Handvest

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 41

Mangat Singh; formeel beperkt verblijfsrecht en toegang tot langdurig ingezetenen status

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 42

langdurig ingezetene: 'verblijfsgat' geen onderbreking vijf jaar legaal verblijf

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond