Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 4

Aydin Salahadin Abdulla en anderen tegen Bondsrepubliek Duitsland


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20100004

02-03-2010 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:EU:C:2010:105) zaaknummer: C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08

intrekking Irak verblijfsvergunning

Asiel

Richtlijn 2003/109/EG (Langdurig ingezetenen) Art. 2 sub cRichtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 11 lid 1 sub eArt. 4 lid 4Art. 7 lid 1