Showing all 11 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 3

refoulementverbod ex 8 EVRM bij strafvervolging wegens homoseksualiteit?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 1

Öcalan: extra-territorialiteit, oplegging doodstraf en onmenselijke behandeling

Noot: K. Wouters

12-05-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaaknummer: 46221/99

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 4

Bader: refoulement-verboden uit artikelen 2 en 6 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 46

Mamatkulov: interim measure Europees Hof bindend

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 4

NA t VK: Risico-criterium en algemene veiligheidssituatie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 1

T.N. tegen Denemarken: bevestiging risk factors test bij uitzetting Tamils

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 6

A.A. e.a. tegen Zweden: vrees voor eerwraak in Jemen

Noot: Y. Arbaoui

28-06-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaaknummer: 14499/09

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 4

S.A. tegen Zweden: eerwraak en binnenlandse bescherming

Noot: H. Battjes

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 5

K.A.B. tegen Zweden: binnenlands vluchtalternatief Somaliland

Noot: P.J. Schüller

05-09-2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaaknummer: 886/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 1

F.G. tegen Zweden: bekeerlingen

Noot: H. Battjes

16-01-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaaknummer: appl.nr. 43611/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 15

afwijzing van asielaanvraag door getuigen International Criminal Court

Showing all 11 results