Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 6

A.A. e.a. tegen Zweden: vrees voor eerwraak in Jemen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Y. Arbaoui

Archiefcode: RV20120006

28-06-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2012:0628JUD001449909) zaaknummer: 14499/09

eerwraak gedwongen huwelijk Onmenselijke behandeling uitzetting

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 2Art. 3