Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 1

Öcalan: extra-territorialiteit, oplegging doodstraf en onmenselijke behandeling


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K. Wouters

Archiefcode: RV20050001

12-05-2005 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2005:0512JUD004622199) zaaknummer: 46221/99

doodstraf extra-territoriale jurisdictie Onmenselijke behandeling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 1Art. 2Art. 3EVRM dertiende protocol Art. 1EVRM zesde protocol Art. 14