Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 3

refoulementverbod ex 8 EVRM bij strafvervolging wegens homoseksualiteit?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20040003

22-06-2004 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2004:AR3301) zaaknummer: 17341/03

extra-territoriale jurisdictie homoseksualiteit Iran refoulement

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 2Art. 3Art. 5Art. 6Art. 8