Resultaat 337–348 van de 358 resultaten wordt getoond

Voorwoord Buiten de rechter om

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, N. Doeswijk, J. Paulussen, J. Tupamahu

Een uiteenzetting van wat men in dit bijzondere nummer over alternatieve geschilbeslechting allemaal kan vinden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om | Opinie | Redactioneel
Juli 2002
AA20020481

Voorwoord NBW SPECIAL

P. van der Grinten, F. van Maasakker, I. Reuder

Voorwoord bij de special over het NBW in dichtvorm waarin vele karakteristieken van het nieuwe burgerlijk recht naar voren komen.

Opinie | Redactioneel
December 1991
AA19911058

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
April 2015
AA20150251

Waar is Wiarda?

J. Struycken, A. van Veen

Redactioneel artikel over de wenselijkheid van een generalistische visie op het recht in een tijd waarin de juridische wereld steeds meer specialiseert.

Opinie | Redactioneel
Juli 1995
AA19950545

Wapens onder vuur of een bonnencultuur?

M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, H. van der Zwan

De rechtbank Breda heeft beslist dat een veroordeelde de kosten van zijn pistool af kon trekken van het bedrag dat hij buit had gemaakt. Hoe kon de rechtbank tot dit oordeel, wat door het Nederlandse volk bijna niet te accepteren is, komen?

Opinie | Redactioneel
April 2005
AA20050195

Wat niet weet, wat niet deert?

S. van Gessel, J. Straesser

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contra-expertise bij een blaas- of bloedtest bij rijden onder invloed en de beïnvloeding daarvan op een recht op een eerlijk proces.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1997
AA19970671

Wat rechtvaardigheid en fast food met elkaar gemeen hebben

J.G.H. Altena-Davidsen, F.S. Bakker

Regels zorgen in de meeste zaken voor voorspelbaarheid, gelijkheid en gerechtigheid tegen een lage prijs. Maar ze produceren door hun algemene karakter onvermijdelijk ook onrechtvaardige uitkomsten in uitzonderingsgevallen. De rechter kiest er soms voor om de wet opzij te zetten, teneinde tot een resultaat te komen dat hij verdedigbaar acht in het individuele geval. Het is echter maar de vraag of de rechtvaardigheid daarmee wel echt gediend is.

Opinie | Redactioneel
Juni 2013
AA20130425

Welk geld geldt als geld?

E.F. Verheul

Een bestolen eigenaar kan zijn zaak nog gedurende drie jaar opvorderen bij een verkrijger te goeder trouw. De wet maakt echter een uitzondering voor gestolen geld. De diefstaluitzondering geldt daarvoor niet. Maar hoe moet het woord geld in artikel 3:86 lid 3 BW worden geïnterpreteerd? Gaat het om geld dat als wettig betaalmiddel is erkend? En hoe zit het met buitenlandse munten of munten die slechts door verzamelaars worden verhandeld?

Opinie | Redactioneel
April 2014
AA20140247

Welkom in Nederland! Dien uw vordering maar in

O. Oost, P.G.J. Wissink

Het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ‘Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie’ oogstte recent kritiek: het zou de deur openzetten voor wereldwijde collectieve rechtszaken tegen Nederlandse bedrijven. Onzes inziens is dat echter niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak: de collectieve procedure kan juist belangrijke voordelen bieden voor het Nederlandse bedrijf dat in een massaschadezaak verwikkeld raakt.

Opinie | Redactioneel
April 2017
AA20170267

Wetsvoorstel affectieschade: to be continued?

P.W. den Hollander, E.M.T. Huijzer

Opinie | Redactioneel
September 2010
AA20100557

What’s in a name? Over rechtspraak.nl en de anonimiseringsrichtlijnen

R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld

Vrijwel alle rechterlijke uitspraken worden geanonimiseerd voordat zij op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Op het vigerende anonimiseringsbeleid van de Rechtspraak valt echter het nodige af te dingen. Wij signaleren een aantal pijnpunten en geven enkele suggesties ter verbetering.

Opinie | Redactioneel
September 2020
AA20200741

Wiens brood men eet…

F. Houben, F. Jaspers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting bij de verplichte plaatsing van internetfilters in publiek toegankelijke plaatsen.

Opinie | Redactioneel
September 2003
AA20030599

Resultaat 337–348 van de 358 resultaten wordt getoond