Scripta manent. Over schrijfvaardigheid in de rechtenstudie


Taal is een wezenlijk onderdeel van het recht en daarmee het gereedschap van de jurist. Volgens de auteurs moeten rechtenstudenten om die reden al vroeg in de studie worden geschoold in de kunst van het schrijven en gebeurt dat binnen de rechtenopleidingen in Nederland nu onvoldoende. In dit redactioneel wordt dit probleem belicht en wordt verkend hoe universiteiten binnen de bestaande kaders het schrijven een prominentere rol in de rechtenstudie kunnen geven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bakker, P.M. Sijtsma

Verschijning: Oktober 2021

Archiefcode: AA20210883

rechtenstudie; student schrijfvaardigheid taal taalgebruik

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen