See you in e-Court?


Sinds januari van dit jaar is e-Court, de eerste ‘internetrechtbank’ in Nederland actief. De stichting e-Court wil geschillen binnen acht weken en tegen lagere kosten dan overheidsrechtspraak beslechten. E-Court behandelt naar eigen zeggen veelvoorkomende civiele zaken voor kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren. Direct na oprichting reageerde de Raad voor de Rechtspraak kritisch. Zijn grootste bezwaar was dat e-Court burgers misleidt door zich ‘rechtbank’ te noemen en de geschilbeslechters met ‘rechter’ aan te duiden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Klompers, M.H.J. van Rest

Verschijning: Mei 2010

Archiefcode: AA20100301

bindend advies e-Court geschilbeslechting terminologie

Opinie Redactioneel