Resultaat 325–336 van de 351 resultaten wordt getoond

Voorwoord

J.H. van Breda, J.S. Kortmann, P. Werdmuller, R. de Winter

In dit voorwoord wordt aangegeven dat de derde in het recht als het ware een buitenstaander is bij een tweepartijenverhouding.

Bijzonder nummer | De derde in het recht | Opinie | Redactioneel
Mei 1997
AA19970265

Voorwoord

R. de Bock, M.M. Dolman, B. Emmerig, B. Oosting, C. Tiel, T.B. Trotman

Voorwoord bij het bijzonder nummer 1990 'Rechtseconomie.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie | Opinie | Redactioneel
Oktober 1990
AA19900603

Voorwoord

L. Bosch, C. Mak, V. Rörsch

Voorwoord bij het bijzonder nummer over de Europese Unie en de Europese integratie.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Opinie | Redactioneel
Mei 2001
AA20010299

Voorwoord

Krom~recht: wat vooraf ging...

J.G. Boot, J.A. van de Hel, C. Rijckenberg, H. van der Zwan

Voorwoord bij het Bijzonder nummer van juli/ augustus 2005 met als onderwerp krom-recht.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht | Opinie | Redactioneel
Juli 2005
AA20050531

Voorwoord

Ars Aequi Redactiecommissie

In dit redactionele voorwoord wordt aangegeven wat het onderwerp is van het Bijzonder Nummer van november 2007. In het Bijzonder Nummer staat de multidisciplinaire bestudering van de Rechtswetenschap centraal.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
November 2007
AA20070829

Voorwoord Buiten de rechter om

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, N. Doeswijk, J. Paulussen, J. Tupamahu

Een uiteenzetting van wat men in dit bijzondere nummer over alternatieve geschilbeslechting allemaal kan vinden.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om | Opinie | Redactioneel
Juli 2002
AA20020481

Voorwoord NBW SPECIAL

P. van der Grinten, F. van Maasakker, I. Reuder

Voorwoord bij de special over het NBW in dichtvorm waarin vele karakteristieken van het nieuwe burgerlijk recht naar voren komen.

Opinie | Redactioneel
December 1991
AA19911058

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
April 2015
AA20150251

Waar is Wiarda?

J. Struycken, A. van Veen

Redactioneel artikel over de wenselijkheid van een generalistische visie op het recht in een tijd waarin de juridische wereld steeds meer specialiseert.

Opinie | Redactioneel
Juli 1995
AA19950545

Wapens onder vuur of een bonnencultuur?

M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, H. van der Zwan

De rechtbank Breda heeft beslist dat een veroordeelde de kosten van zijn pistool af kon trekken van het bedrag dat hij buit had gemaakt. Hoe kon de rechtbank tot dit oordeel, wat door het Nederlandse volk bijna niet te accepteren is, komen?

Opinie | Redactioneel
April 2005
AA20050195

Wat niet weet, wat niet deert?

S. van Gessel, J. Straesser

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de contra-expertise bij een blaas- of bloedtest bij rijden onder invloed en de beïnvloeding daarvan op een recht op een eerlijk proces.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1997
AA19970671

Wat rechtvaardigheid en fast food met elkaar gemeen hebben

J.G.H. Altena-Davidsen, F.S. Bakker

Regels zorgen in de meeste zaken voor voorspelbaarheid, gelijkheid en gerechtigheid tegen een lage prijs. Maar ze produceren door hun algemene karakter onvermijdelijk ook onrechtvaardige uitkomsten in uitzonderingsgevallen. De rechter kiest er soms voor om de wet opzij te zetten, teneinde tot een resultaat te komen dat hij verdedigbaar acht in het individuele geval. Het is echter maar de vraag of de rechtvaardigheid daarmee wel echt gediend is.

Opinie | Redactioneel
Juni 2013
AA20130425

Resultaat 325–336 van de 351 resultaten wordt getoond