Resultaat 325–336 van de 358 resultaten wordt getoond

Vadertje staat op de sofa

H.D.S. van der Kaaij, A. Kristic

In dit redactionele artikel wordt allereerst de freudiaanse zienswijze op leiderschap in een land geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking daarvan in de democratische rechtsstaat Nederland.

Opinie | Redactioneel
September 2008
AA20080595

Van de redactie

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vernieuwing van het maandblad Ars Aequi dat vanaf 2008 gratis is voor studenten. Ook wordt er ingegaan op de nieuwe website.

Opinie | Redactioneel | Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2008
AA20080005

Van vakmanschap naar meesterschap

B.F.M. Vulto, P.G.J. Wissink

De hedendaagse rechtenopleiding heeft een sterk positiefrechtelijke inslag: in zowel onderwijs als tentaminering ligt de nadruk op kennis en toepassing van het geldende recht. Wij bepleiten een herziening van het curriculum, waarin meer aandacht is voor academische vorming en vaardigheden en die 'zelfredzaamheid in het recht' bevordert.

Opinie | Redactioneel
December 2017
AA20170959

Vechten tegen geweld

H. van der Tas, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de plannen van de overheid om tegen te gaan dat jongeren aan geweld worden blootgesteld. Zo zou er een mediakeuring moeten komen, strengere eisen voor televisie-uitzendingen met geweld en hogere straffen bij overtreding.

Opinie | Redactioneel
Juni 1997
AA19970386

Verboden affectie

J. Broekhuizen, R. de Winter

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam waarin een immateriële schadevergoeding wordt toegekend voor 'gederfde levensvreugde en confrontatie met het leed van de zoon van de eisers'. Volgens de auteurs is hier sprake van een verboden toekenning van schadevergoeding voor affectieschade welke volgens de auteurs op grond van de wetsgeschiedenis niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Opinie | Redactioneel
December 1995
AA19950921

Verzekerde verzwijging

M.F.J. Haak, P. Werdmuller

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op het nieuwe verzekeringsrecht waarbij de verzekerde in geval van verzwijging van enig feit toch een uitkering krijgt indien het verzwegen feit van geen invloed is geweest op de geleden schade. Ook krijgt de verzekerde een (kleinere) uitkering indien het feit wel een rol heeft gespeeld.

Opinie | Redactioneel
April 1997
AA19970195

Vooraf

T. Bertens, A. Bouichi, S.R. Damminga, M. de Jonge

Bijzonder nummer | Recht & Religie | Opinie | Redactioneel
Juli 2003
AA20030507

Voorwoord

J.H. van Breda, J.S. Kortmann, P. Werdmuller, R. de Winter

In dit voorwoord wordt aangegeven dat de derde in het recht als het ware een buitenstaander is bij een tweepartijenverhouding.

Bijzonder nummer | De derde in het recht | Opinie | Redactioneel
Mei 1997
AA19970265

Voorwoord

R. de Bock, M.M. Dolman, B. Emmerig, B. Oosting, C. Tiel, T.B. Trotman

Voorwoord bij het bijzonder nummer 1990 'Rechtseconomie.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie | Opinie | Redactioneel
Oktober 1990
AA19900603

Voorwoord

L. Bosch, C. Mak, V. Rörsch

Voorwoord bij het bijzonder nummer over de Europese Unie en de Europese integratie.

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie | Opinie | Redactioneel
Mei 2001
AA20010299

Voorwoord

Krom~recht: wat vooraf ging...

J.G. Boot, J.A. van de Hel, C. Rijckenberg, H. van der Zwan

Voorwoord bij het Bijzonder nummer van juli/ augustus 2005 met als onderwerp krom-recht.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht | Opinie | Redactioneel
Juli 2005
AA20050531

Voorwoord

Ars Aequi Libri

In dit redactionele voorwoord wordt aangegeven wat het onderwerp is van het Bijzonder Nummer van november 2007. In het Bijzonder Nummer staat de multidisciplinaire bestudering van de Rechtswetenschap centraal.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
November 2007
AA20070829

Resultaat 325–336 van de 358 resultaten wordt getoond