Spreekrecht in het geding


Om de betrokkenheid met de Europese Unie te vergroten heeft de tweede kamer besloten om aan leden van het Europees Parlement een beperkt spreekrecht toe te kennen. Auteurs betwijfelen echter of dit grondwettelijk geen problemen oplevert.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Geerdink, E. de Zwaan

Verschijning: september 1999

Archiefcode: AA19990607

beperkt spreekrecht Europees Parlement

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel