Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Nerlands bloed?


In deze rechtsvraag wordt ingegaan op een vraagstuk rondom de nationaliteit van een vermeend in het buitenland wonenende Nederlander. Aan de orde komt hoe men een nationaliteit kan verliezen en verkrijgen naar Nederlands recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Verschijning: maart 1996

Archiefcode: AA19960202

geschiedenis nationaliteit verkrijging verlies

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Perspectief Rechtsvraag