Resultaat 625–636 van de 798 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1996
AA19960467

Rechtsvraag (254) voor eerstejaars

Materieel strafrecht

Th.A. de Roos

Rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het materieel strafrecht waar aan de hand van een casus vragen worden gesteld over de te lasten te leggen delicten en de strafbaarheid van de verdachten.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1996
AA19960468

Rechtsvraag (255) Overdracht van roerende zaken

P. Rodenburg

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op de overdracht van onroerende zaken in het kader van kunstroof. In de rechtsvraag wordt de nadruk gelegd op de Europese regelgeving die in het burgerlijk wetboek wordt geïmplementeerd inzake cultuur goederen.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1996
AA19960599

Rechtsvraag (256) Bouwrecht

M.A.M.C. van den Berg

Rechtsvraag op het gebied van het bouwrecht waarbij de vraag is in hoeverre een architect aansprakelijk is voor een constructiefout waarbij het probleem ook is of de fout niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1996
AA19960661

Rechtsvraag (257) Faillissementsrecht

A. van Hees

Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij de problematiek aan de orde komt die de boedel benadelen alvorens er faillissement wordt vastgesteld. In de casus is sprake van een autohandelaar die vlak voor het faillissement nog tal van transacties aangaat.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1996
AA19960725

Rechtsvraag (258) strafprocesrecht

J.W. Fokkens

Rechtsvraag op het gebied van strafprocesrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1996
AA19960778

Rechtsvraag (259) voor eerstejaars

Rechtsvinding en gevalsvergelijking

C.J.H. Jansen, C.J. Loonstra

In deze rechtsvraag voor eerstejaars wordt een casus aan de orde gesteld die door rechtsvinding dient te worden opgelost. Daarbij is het van belang dat men uit een casus de rechtsvraag formuleert.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1997
AA19970060

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1997
AA19970496

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1997
AA19970459

Rechtsvraag (260) Huurrecht

Hennepkweek

Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij niet goed huurderschap als beëindiging van een huurovereenkomst aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1997
AA19970114

Rechtsvraag (261) staatsrecht

C.A.J.M. Kortmann

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij de ontbinding van de Tweede Kamer, instemming met ontbinding en bezwaar en beroep tegen ontbindingsbesluit van de regering.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1997
AA19970177

Rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten. Aan de orde komt toestemming en risico aansprakelijkheid van de ouders.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1997
AA19970527

Resultaat 625–636 van de 798 resultaten wordt getoond