Resultaat 601–612 van de 798 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (231) Zekerheden- en faillisementsrecht

R.D. Vriesendorp

Rechtsvraag op het gebied van het zekerheden- en faillissementsrecht waarbij zekerheden en vorderingen aan bod komen in het licht van een (dreigend) faillissement.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1994
AA19940177

Rechtsvraag (232) Intellectuele eigendom-Europees recht

W.A. Hoyng

Rechtsvraag op het gebied van het Europese intellectuele eigendomsrecht, meer in het bijzonder het merkrecht waarbij merkinbreuk bij een internationaal (gedeeltelijk) geregistreerd merk aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1994
AA19940252

Rechtsvraag (233) materieel strafrecht (artikel 1 en 1 lid 2 Wetboek van Strafrecht)

S.A.M. Stolwijk

Rechtsvraag in het kaders van de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' waarbij art. 1 en art. 1 lid 2 Sr centraal staan.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
April 1994
AA19940254

Rechtsvraag (233) samenloop van sancties

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij aan de orde komt in hoeverre een mogelijke strafvervolging invloed mag hebben op sancties door de overheid en het niet laten verrichten van werk.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1993
AA19930322

Rechtsvraag (234) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het personenrecht waarbij een onder curatele stelling aan de orde is van een oude vrouw.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1994
AA19940461

Rechtsvraag (235) Staatsrecht

L.F.M. Besselink

Rechtsvraag op het gebied van het staatsrecht waarbij onder andere aan de orde komt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter om in het buitenland gepleegde oorlogsmisdrijven met terugwerkende kracht te beoordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1994
AA19940619

Rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksgoederenrecht. Een huwelijks goederengemeenschap wordt verdeeld om op die manier fiscale aanspraken uit de weg te gaan. Vervolgens slaat de Ontvanger de vrouw in kwestie wel aan voor de helft van de belastingschuld op grond van 1:102 BW. De vraag is hoe dit mogelijk is na verdeling van de gemeenschap.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1994
AA19940771

Rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Rechtsvraag op het grensvlak van het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht. De vraag is welke rechter bevoegd is om internationale beslag op zeeschepen te leggen.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1994
AA19940858

Rechtsvraag (238) formeel strafrecht

G. Knigge

Rechtsvraag waarbij wordt ingegaan op de op 1 februari 1994 in werking getreden Wet Getuigenbescherming waarbij er verschillende strafvorderlijke bevoegdheden en regels aan de orde komen rondom de anonieme en beschermde getuigen aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1995
AA19950079

Rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Casus speciaal voor eerstejaars waarin de verdeling van een nalatenschap aan de orde wordt gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1995
AA19950080

Rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje

W. Konijnenbelt

Rechtsvraag op het gebied van het bestuursrecht waarbij aan de orde komt de verlening van een kapvergunning en de daaropvolgende procedure. Van de inzenders wordt gevraagd om na te gaan hoe de Rechtbank in de gegeven omstandigheden moet oordelen.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1995
AA19950152

Rechtsvraag (241) Sociaal recht

J. Riphagen

Rechtsvraag op het gebied van het sociaal-verzekeringsrecht meer in het bijzonder arbeidsongschiktheid waarin het verschil van toegekende uitkering aan de orde komt terwijl de twee personen met klachten dezelfde mate van arbeidsongschiktheid hebben die ook dezelfde oorsprong heeft.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1995
AA19950229

Resultaat 601–612 van de 798 resultaten wordt getoond