Resultaat 25–36 van de 798 resultaten wordt getoond

Ars Aequi-prijs 2015

Y. Buruma, T. Hartlief, C.E. Smith, M.Y.A. Zieck

Post thumbnail Dit is het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015. Deze prijs, voor het beste studentartikel dat in het genoemde jaar in Ars Aequi gepubliceerd is, bestaat uit € 1.000,- en een diner met de redactie en juryleden. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint. Dit jaar bestond de jury uit mr.dr. C.E. Smith, prof.mr. Y. Buruma, prof.mr. T. Hartlief en prof.dr. M.Y.A. Zieck.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
September 2016
AA20160681

Ars Aequi-prijs 2016

M.J. Kroeze, R. de Lange, E.B. Oostwouder, E.B. Rank-Berenschot

Post thumbnail

De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat gedurende een kalenderjaar in het tijdschrift is gepubliceerd. Hieronder volgt een kort verslag van de beraadslagingen van de jury van de Ars Aequi-prijs 2016.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
Juni 2017
AA20170562

Ars Aequi-prijs 2017-2018

C.P.M. Cleiren, J. Legemaate, P. Vlas

Post thumbnail De Ars Aequi-prijs, bestaande uit een geldprijs van € 1.000 en een etentje met jury en redactie, wordt door de Stichting Ars Aequi uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat in het voorafgaande jaar (of in een voorkomend geval voorafgaande twee jaren) in het maandblad Ars Aequi is verschenen. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint. De jury voor de Ars Aequi-prijs 2017-2018 bestond uit Tineke Cleiren (voorzitter), Johan Legemaate en Paul Vlas.* Zij schreven dit juryrapport.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
Maart 2019
AA20190241

Ars Aequi-prijs 2019

A.G. Castermans, H.K. Elzinga, C.J. Wolswinkel

In 2019 werden vijf studentartikelen in Ars Aequi geplaatst. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Hanny Elzinga, Alex Geert Castermans en Johan Wolswinkel, heeft uit deze vijf een winnaar gekozen. In dit rapport schrijft de jury waarom Jorrit Peters de Ars Aequi-prijs 2019 heeft gewonnen.

Perspectief | Juryrapport
Juni 2020
AA20200634

Ars Aequi-prijs 2020

E. Mak

In 2020 werden drie studentartikelen in Ars Aequi geplaatst. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Elaine Mak (voorzitter), Carla Klaassen en Sjoerd Claessens, heeft uit deze drie een winnaar gekozen. In dit juryrapport schrijft de voorzitter waarom de jury uiteindelijk het artikel ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ van Yannou Tamis heeft aangewezen.

Perspectief | Juryrapport
Mei 2021
AA20210506

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Post thumbnail

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
September 2014
AA20140664

Axioma B.V. in moeilijkheden

Rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht

M.J. Kroeze

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 2005
AA20050886

Axioma B.V. in moeilijkheden. Beantwoording rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht

Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en deze worden vervolgens, aan de hand van ingezonden oplossingen, uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2006
AA20060148

Bachelor-masterstructuur en toegang tot juridische beroepen: de stand van zaken

A.F.M. Dorresteijn, R.C.H. van Otterlo

De invoering van de bachelor-masterstructuur, in het jargon de BaMa, heeft in de universitaire rechtenopleidingen het nodige teweeggebracht. In plaats van een doctoraaldiploma als eindpunt van de opleiding kan een student thans achtereenvolgens twee graden behalen die elk als afronding van een opleiding gelden: de graad van bachelor en de graad van master. De BaMa had verder tot gevolg dat het wettelijk vereiste diploma voor toegang tot juridische beroepen aanvankelijk is vertaald in de eis van een cumulatie van wo-bachelor en wo-master, beide op het gebied van het recht. Daardoor zouden hbo-

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2006
AA20060389

BAMA, toga en civiel effect

A. Gerritsen-Bosselaar

De universitaire juridische opleiding met meesterstitel geeft niet onvoorwaardelijk toegang tot de advocatuur. Wie definitief wil worden ingeschreven als advocaat moet na de universitaire opleiding de beroepsopleiding advocatuur afronden. De beroepsopleiding heeft daarmee feitelijk het civiel effect van de universitaire studie overgenomen. In het onderstaande artikel bespreek ik de ontwikkelingen die zich de laatste decennia hebben voorgedaan met betrekking tot de beroepsvereisten en de opleidingen voor aankomend en beginnend advocaten, en onderzoek ik of de invoering van het bachelor-masterstelsel kansen biedt voor een samenwerking tussen de universiteiten en de advocatuur, die ertoe kan leiden dat het civiel effect weer terugkomt bij de universiteiten.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2002
AA20020690

Beantwoording (N)BW (16) nakoming van verbintenissen

B. Wessels

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1986
AA19860245

Beantwoording Rechtsvraag (193) geluidemissie burgerluchtvaartuigen

F.A. van Bakelen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de toegestane geluidemissie van burgerluchtvaartuigen waarbij de van toepassing zijnde regelgeving en een uitgebreide opgave van jurisprudentie aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1990
AA19900335

Resultaat 25–36 van de 798 resultaten wordt getoond