Resultaat 613–624 van de 798 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (242) Internationaal strafrecht

G.A.M. Strijards

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal strafrecht waarbij uitleveringsvraagstukken aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1995
AA19950309

Rechtsvraag (243) Medisch beroep

E.W. van Slooten

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de beroepsaansprakelijkheid van een arts aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
April 1995
AA19950310

Rechtsvraag (244) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het actiestelsel, vruchtgebruik en het eigendomsrecht aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1995
AA19950529

Rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten waarbij de uitingsvrijheid aan de orde is en er in wordt gegaan op de verhouding van dit grondrecht met lagere wetgeving.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1995
AA19950530

Rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara

J.B. Huizink

Rechtsvraag op een breed gebied van het vermogensrecht waarbij onder meer vragen van huwelijksgoederenrecht, gemeenschap, (schat)vinding, eigendom en revindicatie.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1995
AA19950729

Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Nerlands bloed?

G.R. de Groot

In deze rechtsvraag wordt ingegaan op een vraagstuk rondom de nationaliteit van een vermeend in het buitenland wonenende Nederlander. Aan de orde komt hoe men een nationaliteit kan verliezen en verkrijgen naar Nederlands recht.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1996
AA19960202

Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Neêrlands bloed?

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het nationaliteitsrecht waarbij de nationaliteit van iemand dient te worden vastgesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1995
AA19950909

Rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life

A.M. Hol

Rechtsvraag op het gebied van 'wrongful life' speciaal voor eerstejaars. In deze casus speelt de beheersing van de emoties een belangrijke rol.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1995
AA19950965

Rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Rechtsvraag waarbij het ruimtelijk bestuursrecht aan de orde komt. Er komen vragen aan bod over de volgende onderwerpen: vrijstelling, legalisering en aansprakelijkheid voor schade.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1996
AA19960070

Rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht

J.A.E. Vervaele

Rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht aan de orde komt. Er worden vragen gesteld over vooral procedurele onderdelen van de handhaving en samenwerking met nationale autoriteiten.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1996
AA19960136

Rechtsvraag (251) Staatsrecht

H.R.B.M. Kummeling

In deze staatsrechtelijke rechtsvraag wordt ingegaan op de afwijzing van een verzoek tot het houden van een manifestatie. Er dient te worden ingegaan op de vrijheid van godsdienst en meningsuiting.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1996
AA19960208

Rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

In deze rechtsvraag wordt de vraag gesteld wanneer er in de setting van een sportwedstrijd sprake is van een onrechtmatige daad. In de sport gelden andere zorgvuldigheidsnormen en mensen worden geacht zich te conformeren aan de risico's.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1996
AA19960277

Resultaat 613–624 van de 798 resultaten wordt getoond