Resultaat 589–600 van de 798 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (218) rechtspersonenrecht

A.F.M. Dorresteijn

Rechtsvraag op het gebied van het rechtspersonenrecht waarbij de vraag is hoe een president-commissaris in het gegeven geval dient te handelen bij betrokkenheid bij meerdere vennootschappen.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1992
AA19920435

Rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij met name het bestuursprocesrecht en arbeidsrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1992
AA19920541

Rechtsvraag (220) aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant

A.W. Hellema

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksrecht, meer in het bijzonder het echtscheidingsrecht. De vraag is nu in hoeverre een gesloten echtscheidinsconvenant kan worden aangetast.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1992
AA19920814

Rechtsvraag (221) materieel strafrecht.

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie

Th.A. de Roos

Rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij de voorbereidings- en pogingsleer aan de orde komt. Ook wordt er ingegaan op deelnemingsvormen en de criminele organisatie.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1993
AA19930143

Rechtsvraag (222) Reclame

M. van Delft-Baas

Deze rechtsvraag behoort tot de rode draad 'Recht en reclame' waarbij een aansprakelijkheidsvraagstuk over een reclame voor een autao aan de orde komt alvorens de reclame op televisie verschijnt.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en reclame
Maart 1993
AA19930215

Rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1993
AA19930502

Rechtsvraag (225) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1993
AA19930503

Rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht. In de casus worden verschillende conflicten geschetst. Bij elk conflict dient beantwoord te worden welke rechter bevoegd is om van het conflict kennis te nemen en op welke wijze en door wie het geding aanhangig dient te worden gemaakt.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1993
AA19930697

Rechtsvraag (227) vluchtelingenrecht

T.P. Spijkerboer

Rechtsvraag waarbij aan de orde komt of de in de casus genoemde persoon als vluchteling aangemerkt dient te worden. Ook komen aan de orde of aan de persoon een verblijfsvergunning moet worden aangeboden en of een gedoogverklaring mogelijk is.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1993
AA19930751

Rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre hogere overheden, zoals Gedeputeerde Staten en de Staat, en de rechter in kunnen grijpen in een kwestie die puur in een gemeente speelt.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1993
AA19930834

Rechtsvraag (229) Goederenrecht

Overdracht, Hypotheekrecht en Derdenbescherming

P. Rodenburg

Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij onder andere het hypotheekrecht, eigendomsrecht, overdracht en derdenbescherming aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1993
AA19930895

Rechtsvraag (230) Internationaal vermogensrecht

The Merchant of Venice

M.V. Polak

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de hoofdvraag is welke rechtsstelsels bij deze casus van toepassing zijn naar Nederlands internationaal privaatrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1994
AA19940051

Resultaat 589–600 van de 798 resultaten wordt getoond