Resultaat 577–588 van de 664 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (302) Strafprocesrecht en rechtsinformatica. Ook een CD-rom voor de verdediging?

J.J. Dijkstra, E. Hoorn

Aan de hand van een strafprocesrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld aan de lezers van het blad.

Perspectief | Rechtsvraag
April 2002
AA20020294

Rechtsvraag (303) Straf(proces)recht. Verboden verstrekking?

E. Gritter

Aan de hand van een strafrehtelijke casus worden een aantal vragen gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2002
AA20020707

Rechtsvraag (304) Privaatrecht

T. Hartlief

Aan de hand van een privaatrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, waarbij de lezer wordt opgeroepen tot het insturen van een door hem bedacht antwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2002
AA20020860

Rechtsvraag (305) Bestuursrecht. Rijden of gereden worden

R.L. Vucsán

Aan de hand van een bestuursrechtlijke casus worden enkele vragen gesteld en de lezers van dit blad worden opgeroepen hun antwoorden op te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
December 2002
AA20020937

Rechtsvraag (N) BW (26) overgangsrecht

H.L. van der Beek

Rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementscircuit waarbij met name het overgangsrecht volgens NBW aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1988
AA19880133

Rechtsvraag (N) BW (27) faillissementsrecht

A.M.J. van Buchem-Spapens

Rechtsvraag op het gebied van het faillissementsrecht waarbij het NBW aan de orde komt. Vragen als de verplichting van bijhouden van cessielijsten en de werking daarvan en de vordering van toekomstige goederen zijn in de rechtsvraag verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1988
AA19880478

Rechtszekerheid

A.F.M. Brenninkmeijer

In dit essay verken ik mede aan de hand van mijn ervaringen als Nationale ombudsman de betekenis van de rechtszekerheid in onze rechtsorde. Rechts(on)zekerheid kan mensen sterk raken. Onze rechtsorde biedt met wetten, redelijk betrouwbare uitvoering en een eerlijk proces in beginsel rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kan echter lang op zich laten wachten. Dat is onwenselijk. Zijn er methoden om eerder rechtszekerheid te verkrijgen? Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Partijen om de tafel krijgen blijkt een goede methode om vertrouwen te scheppen en daardoor de rechtszekerheid te bevorderen.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2012
AA20120879

Rectificatie beantwoording rechtsvraag (173) Internationaal alimentatierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Rectificatie bij de beantwoording van een eerdere rechtsvraag op het gebied van het internationaal alimentatierecht.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1988
AA19880341

Rektifikatie Beantwoording rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

Ars Aequi Libri

Rectificatie van een eerdere beantwoording van een rechtsvraag.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1990
AA19900244

Restitutie van oorlogskunst: houdt het dan nooit op?

R.J.Q. Klomp

Post thumbnail
Door de nazi’s geroofde kunst moet worden teruggegeven aan de eigenaren. Dat is een onomstreden uitgangspunt, zou je denken. Toch is het restitutiebeleid niet zo eenvoudig als het lijkt. Aan de hand van welke criteria moet een claim worden beoordeeld? Hoe zit het met de bewijslast? En hoe lang mogen er nog claims worden ingediend? In Nederland adviseert de Restitutiecommissie de minister over verzoeken tot teruggave.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 2017
AA20170556

Restructuring Legal Education in Europe

The Necessity of Comparative and European Law

B. Fauvarque-Cosson

Post thumbnail

Considerable changes occurred in European and international law. Lawyers are working in a pluralistic legal environment. Yet, legal education remains very parochial. European law schools should take advantage of the development of a real European legal culture in order to strengthen the comparative law element in legal education and promote new European approaches in legal education.

Perspectief | Perspectiefartikel
November 2014
AA20140867

Right is the child of law

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

De één vindt universele, ‘natuurlijke’ mensenrechten maar onzin, zoals Jeremy Bentham. Anderen denken er genuanceerder over, zoals J.R. Searle en H.L.A. Hart. Daarover gaat deze aflevering van ‘5 minuten rechtsfilosofie’ van Harm Kloosterhuis & Carel Smith.

Perspectief | Column
November 2020
AA20201086

Resultaat 577–588 van de 664 resultaten wordt getoond