Resultaat 577–588 van de 798 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (206) detentierecht

C. Kelk, A. van Vliet

Rechtsvraag op het gebied van het detentierecht waarbij een aantal praktische vragen aan de orde komen. Er dient in de vorm van een pleidooi antwoord te worden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1991
AA19910588

Rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij antwoord moet worden gegeven op de fiscale gevolgen van de in de casus geschetste transacties.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1991
AA19910690

Rechtsvraag (208) met betrekking tot wilsonbekwamen

M. Rood-De Boer

Rechtsvraag aan de hand van een casus behorend bij de rode draad 'De positie van onbekwamen in het recht'. In deze casus staat een wilsonbekwaamheid in het vermogensrecht centraal. De vraag is in hoeverre dat de wilsonbekwame zichzelf kan vertegenwoordigen, welke bevoegdheden zijn verzorgers hebben, welke organen nog meer betrokken zijn bij de bescherming van de belangen van de onbekwame.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | De positie van onbekwamen in het recht
September 1991
AA19910691

Rechtsvraag (209) materieel strafrecht

G.A.M. Strijards

Rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij deelnemingsvormen bij een Opiumwet misdrijf aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1991
AA19911037

Rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht

B.C. de Die

Rechtsvraag naar NBW die ingaat op de belangrijke regels rondom het overgangsrecht die de overgang van oud naar nieuw burgerlijk recht goed moeten regelen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: algemene voorwaarden, eigendomsvoorbehoud, immateriële schade en het overeenkomsten- en schadevergoedingsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
December 1991
AA19911142

Rechtsvraag (211) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij oplichting en onrechtmatige daad aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1992
AA19920056

Rechtsvraag (212) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Rechtsvraag speciaal voor eerstejaars op het gebied van het strafrecht waarbij een krantenbericht op verschillende strafvorderlijke zaken ingaat. Onder andere komt aan de orde hoe het zit met verzoeken die een agent aan burger doet die een verkeersvoorschrift overtreedt en wat een burger moet doen bij een arrestatie.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1992
AA19920116

Rechtsvraag (213) strafprocesrecht

J.C.M. Leijten

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, anoniem getuigenbewijs en de mogelijkheid tot herziening aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1992
AA19920182

Rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Rechtsvraag op het gebied van het nieuwe bestuursprocesrecht zoals dat met de invoering van de Awb geldt. Aan de orde komen welke rechtsmiddelen er openstaan, welke rechters bevoegd zijn en welke wetten er bij de casus betrokken dienen te worden.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1992
AA19920224

Rechtsvraag (215) strafrecht

Binnentreden en huiszoeking door de politie

P.A.M. Mevis

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij opsporingsbevoegdheden aan de orde komen, meer in het bijzonder huiszoeking en binnentreden van een woning.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1992
AA19920297

Rechtsvraag (216) rechtspraktijk. Huurrecht

T.J. Zuidema

Rechtsvraag op het gebied van het huurrecht vanuit de rechtspraktijk. Elementen die aan bod komen zijn: huurprijs, servicekosten en onverschuldigde betaling.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1992
AA19920376

Rechtsvraag (217) onrechtmatige daad

J.M. van Dunné

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, meer in het bijzonder onrechtmatige daad. In de rechtsvraag komt naar voren in hoeverre er een collectieve actie mogelijk en of een verbodsactie aan de orde is. Ook wordt er een vraag gesteld over de bewijslast.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1992
AA19920377

Resultaat 577–588 van de 798 resultaten wordt getoond