Promoveren?


Deze bijdrage beoogt enige handvatten aan te reiken aan studenten die overwegen na afronding van de studie een promotietraject in te gaan. Aan bod komen de keuze die ieder voor zich moet maken om wel of niet te willen promoveren, het schrijven van een onderzoeksplan dat vaak onderdeel uitmaakt van een sollicitatieprocedure voor een promotieplek, het organiseren van begeleiding en, kort, de verdediging van het onderzoeksplan voor een sollicitatiecommissie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.V.R. Snel

Verschijning: december 2019

Archiefcode: AA20191028

onderzoeksplan promotor promovendus promoveren sollicitatieprocedure

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel