Resultaat 553–564 van de 798 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (180) Economisch strafrecht

M. Wladimiroff

Rechtsvraag op het gebied van het economisch strafrecht waarbij de vraag is wie er vervolgd kan worden en ook aan de orde komt hoe de strafbaarstelling zich verhoudt tot Europees recht.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1988
AA19880586

Rechtsvraag (182) Fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Rechtsvraag betreffende het fiscaal strafprocesrecht. Bij beantwoording van de casus dienen onder anderen de leerstukken van détournement de pouvoir, het pressieverbod, ontvankelijkheid van het OM en het nemo debet bis vexari-beginsel.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1989
AA19890066

Rechtsvraag (183) internationaal privaatrecht

Th.M. de Boer

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht, meer in het bijzonder het internationaal bevoegdheidsrecht en het toepasselijke recht m.b.t. verjaring.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1989
AA19890151

Rechtsvraag (185) internationaal belastingrecht

C. van Raad

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal belastingrecht waarbij de belastingplichtigheid in Nederland aan de orde komt en de vraag is voor welke inkomsten.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1989
AA19890221

Rechtsvraag (186) burgerlijk recht

P.A. Stein

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en waarbij na een geschetste casus de vraag aan de orde komt wie de verzekeringspenningen toekomen na een schadegeval.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1989
AA19890222

Rechtsvraag (187) Vennootschapsrecht

L. Timmerman

Rechtsvraag op het gebied van het vennootschapsrechts waarbij de certificering van aandelen centraal staat. De vraag is of er wel opties voor de aandelen aan een stichting mogen worden verleend.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1989
AA19890292

Rechtsvraag (188) gecombineerd vervoer

F.A. van Bakelen

Rechtsvraag betreffende het vervoersrecht. In het bijzonder gecombineerd vervoer, vervoer van gevaarlijke stoffen, het retentierecht en het vervoersdocument staan centraal in deze vraag.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1989
AA19890697

Rechtsvraag (189) arbeidsrecht

R.A.A. Duk

Rechtsvraag betreffende het arbeidsrecht. Onder meer de procedure bij kennelijk onredelijk ontslag dient in het antwoord te worden verwerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1989
AA19890800

Rechtsvraag (190) jeugdrecht

M. Fiege

Rechtsvraag betreffende het jeugdrecht. Bij beantwoording van de vraag komen onder meer de leerstukken van handlichting, wilsovereenstemming en minderjarigheid aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
September 1989
AA19890801

Rechtsvraag (191) sociale zekerheid

J. Riphagen

Rechtsvraag betreffende de sociale zekerheid. Aspecten van het ontslag op staande voet en de Werkloosheidswet dienen in het antwoord te worden betrokken;

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1989
AA19890892

Rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

J. Rensema

Rechtsvraag betreffende gevolgen voor de inkomstenbelasting bij het ontvangen van schadevergoeding. Hierbij wordt ook gevraagd naar een fiscaal-juridische beschouwing van de in de casus voorgestelde regelingen.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1989
AA19890893

Rechtsvraag (193) milieurecht

geluidemissie burgerluchtvaartuigen

F.A. van Bakelen

Rechtsvraag op het gebied van het milieurecht waarbij onder andere bestuursrechtelijke vragen aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1990
AA19900038

Resultaat 553–564 van de 798 resultaten wordt getoond