Showing 37–48 of 655 results

Beantwoording rechtsvraag (170) Homohuwelijk

C. Waaldijk

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1987
AA19870644

Beantwoording rechtsvraag (171) internationaal strafrecht

J. Remmelink

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het internationale strafrecht waarbij de rechtsmacht, bevoegdheid en uitlevering aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
Januari 1988
AA19880057

Beantwoording rechtsvraag (172) zeerecht

F.A. van Bakelen

In dit artikel wordt ingegaan op een rechtsvraag inzake het zeerecht welke vraag in drie deelvragen uit een viel. Het eerste gedeelte gaat om een goederenrechtelijke verdeling van een buiklading. Vervolgens komt een volgclausule aan de orde en als laatste wordt er ingegaan op zekerheidsrechten.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 1988
AA19880128

Beantwoording rechtsvraag (173) Internationaal alimentatierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1988
AA19880197

Beantwoording rechtsvraag (174) Romeins recht

J.H.A. Lokin

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het pandrecht (pignus) en de daarruit voortvloeiende rechtsvorderingen aan de orde komt. Ook worden er andere goederenrechtelijke leerstukken behandeld zoals het bezitsinterdict.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1988
AA19880268

Beantwoording rechtsvraag (175) familie-en jeugdrecht

K. Blankman

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij een aantal morele dilemma´s aan de orde komen. Onder meer komt de onder curatele stelling, handelingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging aan de orde. Ook komt het draagmoederschap en de erkenning van kinderen aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1988
AA19880335

Beantwoording rechtsvraag (176) belastingrecht

J.E.A.M. van Dijck

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij de vraag gesteld werd wat de fiscale implicaties zijn van een uitkoop van kleine aandeelhouders binnen een NV.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 1988
AA19880338

Beantwoording rechtsvraag (177) onteigening-planschade

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Beantwoording op het gebied van het planschade- en onteigeningsrecht waarbij de rechtsmiddelen en rechtsbescherming centraal staan.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1988
AA19880474

Beantwoording rechtsvraag (178) burgerlijk procesrecht-wetgeving

R.Ch. Verschuur

Beantwoording van een rechtsvraag over wetgeving op het gebied van burgerlijk recht. In de rechtsvraag staat centraal in hoeverre uitspraken van geschillencommissies uitvoerbaar dienen te worden verklaard door de rechtbank of de kantonrechter of dat dit helemaal niet aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1989
AA19890596

Beantwoording rechtsvraag (179) rechtspersonenrecht-vennootschapsrecht

R.H. Maatman

Rechtsvraag op het gebied van het institutionele vennootschapsrecht. Antwoord op de vraag waarin wordt gesteld hoe ontslagen bestuurders zich tegen hun ontslag door een stemming van de algemene vergadering kunnen verzetten.

Perspectief | Rechtsvraag
November 1988
AA19880788

Beantwoording rechtsvraag (181) VAR-jubileum pleitwedstrijd

H. Botje, V. de Calonne, P. Keuchenius, D. van Oostveen

Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum, organiseerde de Vereniging voor Administratief recht (VAR) het afgelopen studiejaar een studentenpleitwedstrijd, welke als Rechtsvraag 181 in Ars Aequi van november 1988 werd afgedrukt. De jury selecteerde de teams van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam voor de mondeling pleitronde tijdens de lustrumviering van de VAR op 20 april te Utrecht. Hieronder wordt hun antwoord, bestaande uit de genoemde twee beroepschriften en twee verweerschriften, afgedrukt. De rechtsvraag betrof onder meer de doorgifte van programma’s, u-bochtconstructies, buitenlandse omroepinstellingen, de vrijheid van meningsuiting en EG-rechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 1989
AA19890885

Beantwoording rechtsvraag (182) fiscaal strafprocesrecht

P.J. Wattel

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafvorderlijke belastingrecht. Aan de orde komen de bevoegdheid van de officier van justitie tot het toepassen van verschillende dwangmiddelen, het vragenbriefje als middel van verhoor en de betekenis daarbij van art. 29 Sv (verdachte).

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 1989
AA19890599

Showing 37–48 of 655 results