BAMA, toga en civiel effect


De universitaire juridische opleiding met meesterstitel geeft niet onvoorwaardelijk toegang tot de
advocatuur. Wie definitief wil worden ingeschreven als advocaat moet na de universitaire opleiding
de beroepsopleiding advocatuur afronden. De beroepsopleiding heeft daarmee feitelijk het civiel
effect van de universitaire studie overgenomen. In het onderstaande artikel bespreek ik de ontwikkelingen
die zich de laatste decennia hebben voorgedaan met betrekking tot de beroepsvereisten
en de opleidingen voor aankomend en beginnend advocaten, en onderzoek ik of de invoering
van het bachelor-masterstelsel kansen biedt voor een samenwerking tussen de universiteiten
en de advocatuur, die ertoe kan leiden dat het civiel effect weer terugkomt bij de universiteiten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Gerritsen-Bosselaar

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020690

advocatuur beroepsopleiding civiel effect

Perspectief Perspectiefartikel