Bachelor-masterstructuur en toegang tot juridische beroepen: de stand van zaken


De invoering van de bachelor-masterstructuur, in het jargon de BaMa, heeft in de universitaire rechtenopleidingen het nodige teweeggebracht. In plaats van een doctoraaldiploma als eindpunt van de opleiding kan een student thans achtereenvolgens twee graden behalen die elk als afronding van een opleiding gelden: de graad van bachelor en de graad van master.
De BaMa had verder tot gevolg dat het wettelijk vereiste diploma voor toegang tot juridische beroepen aanvankelijk is vertaald in de eis van een cumulatie van wo-bachelor en wo-master, beide op het gebied van het recht. Daardoor zouden hbo-


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F.M. Dorresteijn, R.C.H. van Otterlo

Verschijning: Mei 2006

Archiefcode: AA20060389

BaMa civiel effect

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel