Beantwoording Rechtsvraag (193) geluidemissie burgerluchtvaartuigen


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de toegestane geluidemissie van burgerluchtvaartuigen waarbij de van toepassing zijnde regelgeving en een uitgebreide opgave van jurisprudentie aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.A. van Bakelen

Verschijning: Mei 1990

Archiefcode: AA19900335

burgerluchtvaart emissie geluidshinder normen

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen