Judgment at Nuremberg


In deze aflevering van 'Bouwstenen van het recht' staat het Paleis van Justitie in Neurenberg centraal. In 1945 en 1946 zetelde hier het Neurenberg Tribunaal, waar 22 exponenten van het naziregime terecht op verdenking van het plannen, voorbereiden, initiëren en plegen van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. van der Wilt

Verschijning: februari 2015

Archiefcode: AA20150088

Metajuridica RechtsgeschiedenisStaats- en bestuursrecht OorlogsrechtStrafrecht en criminologie Strafrecht

Blauwe pagina's Bouwstenen van het recht