Resultaat 61–72 van de 183 resultaten wordt getoond

Een dag uit het leven van een kantonrechter

F. Visser

Wat is het nu zoal wat een kantonrechter doet? Dit artikel behandelt een willekeurige dag uit het leven van een kantonrechter en laat de dagelijkse beslommeringen zien.

Opinie | Amuse
juni 2007
AA20070485

Een duivels dilemma

J.H. Gerards

Hard cases; wat te doen wanneer er een Siamese tweeling wordt geboren, waarvan duidelijk is dat als ze worden gescheiden één kind zal sterven, maar als ze dat niet worden gescheiden beiden zullen sterven, en de ouders tegen de scheiding zijn.

Opinie | Amuse
mei 2007
AA20070409

Een keukentafeldiscussie over inschrijving van verjaring

S.E. Bartels

Post thumbnail

Steven Bartels en zijn vrienden Sven Stelbaert en Bert Valsteens discussiëren over de vraag of de verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van een onrechtmatige toestand met betrekking tot een registergoed inschrijfbaar is in de openbare registers.

Opinie | Amuse
januari 2016
AA20160006

Een kijkje in de rechtspraakkeuken: welk gerecht verdient prioriteit?

M.J.A.M. Ahsmann

Post thumbnail Een zevengangenmenu, een verrassingsmenu of een veganistisch menu: keuzestress te over voor de burger. Of het een dinerbox van een sterrenrestaurant wordt of een eenvoudige hap bij de afhaalchinees is vooral afhankelijk van ieders smaak en portemonnee. Iets dergelijks geldt ook voor de Raad voor de rechtspraak. Welke gerechten hij op de menukaart zet, zou moeten afhangen van zijn doelstellingen en middelen. Met een kijkje in de keuken van de rechtspraak wil ik de lezer een amuse voorschotelen met een palet aan tegengestelde, bitterzoete smaken.

Opinie | Amuse
april 2021
AA20210334

Een mooie baan als advocaat

W.L. Roozendaal

Post thumbnail Veel rechtenstudenten dromen van een baan in de advocatuur. Het liefst bij een groot commercieel kantoor, met een goede opleiding bij ‘The Law Firm School’, een prachtig salaris en bovenal diep respect van vakgenoten voor de toetreding tot de top van je vakgebied. De realiteit van het advocatenbestaan is helaas niet altijd zo glamoureus, zo legt Willemijn Roozendaal uit in deze amuse.

Opinie | Amuse
oktober 2018
AA20180774

Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect

L.F.H. Enneking, I. Giesen, R. Rijnhout

Post thumbnail Ons aansprakelijkheidsrecht wordt gevormd in de dagelijkse juridische praktijk. Het is belangrijk te beseffen dat in die praktijk de partijen, advocaten en rechters bloot staan aan diverse psychologische invloeden, zoals het ‘anchoring effect’. En dus is er alle reden om meer te willen weten over mogelijke verbanden tussen (privaat)recht en psychologie. 

Opinie | Amuse
december 2013
AA20130904

Een rechtseconomisch ex-ante-perspectief op grensoverschrijdende garages

L.T. Visscher

Post thumbnail In het grensoverschrijdende garage-arrest uit 1970 komen enkele kenmerken van en leerstukken uit de rechtseconomie samen: (1) de ex-ante-benadering van het recht, (2) bescherming van aanspraken door property rules en liability rules, en (3) het Coase-theorema. Voor Louis Visscher reden genoeg om dit arrest, alsmede een vergelijkbare zaak uit 2018, eens vanuit rechtseconomische optiek te bekijken.

Opinie | Amuse
november 2022
AA20220838

Een spel van vraag en antwoord

S. Steneker

Post thumbnail

Een rechtsvraag kun je op twee manieren aan de Hoge Raad stellen: via een gewone (schijn)procedure, of via een prejudiciële procedure. Op beide routes naar Den Haag kom je obstakels tegen. Als je de vraag alleen maar stelt omdat je het antwoord wilt weten, lijkt een prejudiciële vraag de aangewezen weg.

Opinie | Amuse
maart 2015
AA20150174

Energieontwikkelingen op de Noordzee

Rechtsonzekerheid gooit roet in het water

E.R. van Nieuwkoop

Post thumbnail

Op welke manier kunnen juristen Nederlands grootste dreiging qua klimaatverandering, de zee, in haar voordeel laten werken in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem? Een onderdompeling in het Nederlandse energierecht.

Opinie | Amuse
maart 2022
AA20220174

Erlebnisse im Hitler Deutschland

Rechtsgeschiedenis opdat wij niet vergeten

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

In het najaar verschijnen bij de Nederlandse uitgeverij Prometheus de autobiografische aantekeningen van de Duitse journalist Felix von Papen (1910-1945) over zijn ervaringen in de concentratiekampen van Hitler-Duitsland. Zijn verhaal stemt tot nadenken, ook vandaag de dag nog. Hoe moedig zijn wij? Hoe pal staan wij voor onze idealen?

Opinie | Amuse
juni 2017
AA20170470

Europees Goederenrecht

J.H.M. van Erp

Post thumbnail Voor veel studenten is goederenrecht een vak waaraan men geen goede herinneringen bewaart. Het goederenrecht is nu eenmaal van dwingende aard en wordt, anders dan het contracten- en onrechtmatigedaadsrecht, veel minder bepaald door maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld bescherming van zwakke partijen (denk aan consumenten) of een efficiënte toedeling van schade veroorzaakt door verkeersongelukken. Bijna altijd wordt het vak ook gedoceerd als een heel technisch rechtsgebied. Kan het ook anders? Volgens Sjef van Erp wel.

Opinie | Amuse
april 2011
AA20110264

Europese invloed op het budgetrecht

Post thumbnail

Drie belangrijke nationale spelers bij de uitoefening van het budgetrecht hebben recentelijk onderzoek gedaan naar de spanning tussen dit recht en Europese integratie. Hoewel het onderwerp van de verschillende rapporten in grote lijnen overeenkomt, lopen de conclusies nogal uiteen. Deze bijdrage brengt de verschillen en de oorzaken daarvan in kaart.

Opinie | Amuse
februari 2015
AA20150090

Resultaat 61–72 van de 183 resultaten wordt getoond