Amuse

Resultaat 37–48 van de 186 resultaten wordt getoond

De ontdekking van de multiple discovery

C.E. Smith

Post thumbnail Volgens de theorie van de multiple discoveries worden wetenschappelijke ontdekkingen vaak vrijwel gelijktijdig gedaan door verschillende wetenschappers, zij ‘hangen in de lucht’. Het had niet veel gescheeld of Russel Wallace en Poincaré waren wereldberoemd geweest, en niet Darwin en Einstein. Ook in de rechtsfilosofie komt het verschijnsel van de multiple discoveries voor. Carel Smith schrijft hierover in zijn amuse.

Opinie | Amuse
juni 2014
AA20140414

De overheid bestaat niet… (of) toch?

J.A.F. Peters

Post thumbnail ‘Overheid’ is een goed ingeburgerd begrip dat zich makkelijk laat gebruiken. Juridisch ligt dat veel complexer en biedt het begrip vanwege zijn ongewisheid weinig aanknopingspunten om als subjectbegrip te fungeren. Hoewel het op de achtergrond toch een rol blijkt te spelen, kan het verschil tussen het maatschappelijk gebruik en de juridische betekenis eenvoudig tot kortsluiting leiden.

Opinie | Amuse
april 2019
AA20190262

De overheid en haar burgers

J.A. Peters

Post thumbnail In deze amuse gaat de auteur in op het vertrouwen van de burger in de politiek en het vertrouwen van de politiek in de burger. De schrijver constateert dat de politici zich steeds verder afkeren van de kiezers wat volgens de auteur een wantrouwen in de democratie weergeeft.

Opinie | Amuse
maart 2008
AA20080184

De ratio van de lemming

M. Haentjens

Post thumbnail

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.

Opinie | Amuse
mei 2017
AA20170362

De rol van banken in de transitie naar een duurzame economie. & een ode aan de fantasten en de dromers

K.C.I. Pijl

Post thumbnail Nederlandse banken hebben een wereldwijde impact op mens en milieu door de ondernemingen en projecten die ze financieren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bankfinanciering bijdraagt aan een sociaal en ecologisch duurzame economie? Ik betoog dat de sleutel ligt in een herinterpretatie van de rol van banken in onze maatschappij.

Opinie | Amuse
september 2021
AA20210790

De romantiek van het erfrecht

M.J.A. van Mourik

Post thumbnail In dit artikel gaat Van Mourik op een verhalende manier in op de verschillende vraagstukken die spelen in het erfrecht en wat voor een belangrijke invloed dit kan hebben op het menselijk leven. Aan bod komen onder andere: versterferfgenamen, vaststelling van het vaderschap, erfrechtbelasting.

Opinie | Amuse
december 2009
AA20090796

De schade van het aroma

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op het wezen van het Nederlandse schadevergoedingsrecht. Een belangrijk vereiste is dat er sprake is van schade. Dit is vaak niet aanwezig of slechts in beperkte mate. Het burgerlijk recht biedt in die gevallen maar weinig gevallen tot vergoeding van de eventuele schade.

Opinie | Amuse
mei 2008
AA20080334

De snijbrander en het rieten dak

S.E. Bartels

Aan de hand van enkele voorbeelden van kleine ongelukjes wordt weergegeven dat ook deze kleine ongelukjes tot belangrijke rechtspraak kunnen leiden.

Opinie | Amuse
september 2005
AA20050655

De spiegel van Erasmus

Over rechtswetenschappelijke identiteit

M. Adams

Post thumbnail Maurice Adams raadt eenieder die eens buiten het eigen vakgebied wil lezen de door Sandra Langereis geschreven biografie van Desiderius Erasmus (1466-1536) aan. In dit boek wordt onder meer duidelijk hoe wetenschapskritisch Erasmus was op wat hij venijnig ‘theologasters’ noemde: diegenen die zich pretentieus manifesteerden als geleerde theoloog, maar die volgens hem eigenlijk dogmatische en weinig innovatieve betweters waren. Ook voor juristen, zo zal blijken uit deze amuse, kan zijn kritiek nog altijd inspirerend zijn.

Opinie | Amuse
mei 2023
AA20230318

De terugkeer van de actio furti?

J.E. Jansen

Post thumbnail Sinds 30 maart 2011 kunnen winkeleigenaren die het slachtoffer zijn van diefstal van de dief een ‘overlastdonatie’ (?!) vorderen van 151 euro. Regionale experimenten met de regeling gelden sinds 30 maart landelijk. Dit bedrag wordt geïnd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel onder voorwaarde dat de winkelier aangifte heeft gedaan van de diefstal. Het HBD houdt een kwart van de 151 euro als incassokosten in zodat de winkelier 113,25 euro kan ontvangen. Is dit bedrag te beschouwen als een privaatrechtelijke boete, en is daarmee de oeroude Romeinsrechtelijke actio furti, de zogenaamde ‘diefstalactie’, ingevoerd in het Nederlandse privaatrecht?

Opinie | Amuse
september 2011
AA20110608

De tragiek van toezichthouders

H.G. van de Bunt

Post thumbnail Toezichthouders kunnen het nooit goed doen. In een periode van crisis wordt er op gewezen dat zij gefaald hebben. Zij zouden de crisis te laat onderkend hebben,waardoor de risico’s niet tijdig gepareerd zijn. In goede tijden worden toezichthouders bekritiseerd door organisaties en burgers die de regeldruk te hoog vinden en de controles meer dan beu zijn.

Opinie | Amuse
februari 2009
AA20090088

De val van Troje, de wrok van de godin Athene en het Verdrag over de tempelmeisjes

J.W.A. Fleuren

Post thumbnail In hoeverre geloofden de Grieken in de kleurrijke uitweidingen waarmee Homerus en tal van andere dichters de verhalen over de Trojaanse oorlog en zijn nasleep hebben aangekleed? In 1895 werd een Oudgriekse inscriptie met een juridische tekst ontdekt die een luguber licht op deze vraag werpt. Joseph Fleuren vertelt erover in deze amuse.

Opinie | Amuse
april 2024
AA20240286

Resultaat 37–48 van de 186 resultaten wordt getoond