Een rechtseconomisch ex-ante-perspectief op grensoverschrijdende garages


In het grensoverschrijdende garage-arrest uit 1970 komen enkele kenmerken van en leerstukken uit de rechtseconomie samen: (1) de ex-ante-benadering van het recht, (2) bescherming van aanspraken door property rules en liability rules, en (3) het Coase-theorema. Voor Louis Visscher reden genoeg om dit arrest, alsmede een vergelijkbare zaak uit 2018, eens vanuit rechtseconomische optiek te bekijken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.T. Visscher

Verschijning: november 2022

Archiefcode: AA20220838

Coase-theorema ex-ante-benadering ex-post-benadering grensoverschrijdende garage liability rules property rules rechtseconomie

Metajuridica Rechtseconomie

Opinie Amuse