Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk


In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks wordt het beslag- en executierecht behandeld.

Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijk procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldeiser zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en effectueren. Dit boek geeft een overzicht van het beslag- en executierecht, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema’s worden geïllustreerd. De regelingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechts­vordering alsmede de relevante Europese verordeningen vormen hierbij de grondslag. Tevens wordt voor een nadere toelichting steeds verwezen naar relevante literatuur en jurisprudentie.

Door de systematische wijze van bespreking en gebruik van praktische stroomschema’s wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt. Daarmee vormt dit boek een handzame leidraad voor de rechtenstudent en (beginnende) praktijkjurist.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): K.J. Krzeminski

2e druk 2022

Verschijningsdatum: 09-03-2022

ISBN: 9789493199590

Pagina's: 240

beslagrecht burgerlijk procesrecht conservatoir beslag Europees beslagrecht Europees executierecht executierecht executoriaal beslag

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Geschetst

 42,50