Huurrecht geschetst (Digitaal boek)


Deze uitgave in de Ars Aequi Geschetstreeks biedt een weer­gave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2017. De tekst wordt – waar mogelijk en zinvol als studiehulp – verhelderd in schema’s. Voor meer diepgaan­de bestudering wordt verwezen naar relevante literatuur.
De auteur heeft beoogd studenten een leidraad te bieden bij de bestudering van het nieuwe Huurrecht, maar uiteraard kunnen ook anderen nuttig gebruik maken van deze Huurrecht geschetst.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): Z.H. Duijnstee-van Imhoff

3e druk 2016

Verschijningsdatum: 19-07-2016

ISBN: 9789069168494

Pagina's: 164

huurrecht

Burgerlijk recht Huurrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Geschetst

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.