Verzekeringsrecht

Resultaat 37–48 van de 48 resultaten wordt getoond

juni 2005

Katern 95: Verzekeringsrecht

A. Blom

Massaschade

R.S. Meijer

In dit artikel omschrijft de auteur wat de juridische problemen zijn rondom de verschillende vormen van massaschade. Onder andere 'limited-fund' probleem komt aan de orde net als organisatieproblemen rondom massaschade. Beschreven wordt welke rol verzekeringsmaatschappijen en de overheid bij de afwikkeling van massaschade (kunnen) hebben. Ook wordt de groepsactie van boek 3 BW beschreven.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2007
AA20070748

Ondernemer Mangnus

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 5 april 1991, nr. 14154, ECLI:NL:HR:1991:ZC0194, RvdW 1991, 93 (Zeeuwse/Mangnus) Arrest van de Hoge Raad en annotatie op verzekeringsrechtelijk gebied. Aan de orde is in hoeverre een vaststellingsovereenkomst op grond waarvan de verzekerde een bepaald bedrag krijgt uitgekeerd waardoor deze een betere positie komt dan voor het schadeveroorzakende evenement in strijd zou zijn met het indemniteitsbeginsel. De Hoge Raad oordeelt dat terugbetaling van het te veel ontvangen bedrag op grond van het indemniteitsbeginsel in strijd is met de aard van de vaststellingsovereenkomst ook al komt de verzekerde in een andere positie dan in de oude rechtstoestand.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1991
AA19911123

Rampen en crises: aansprakelijkheid & verzekering of overheidsschadefonds?

T. Hartlief

Post thumbnail De coronacrisis is ongekend, juist ook door de gevolgen van de getroffen overheidsmaatregelen, maar ook bij eerdere rampen en crises speelde de overheid in ieder geval in de afwikkelingsfase een hoofdrol. Het normale systeem van aansprakelijkheid en verzekering maakt bij de afwikkeling van schade door rampen en crises al snel plaats voor al dan niet incidentele overheids­schadefondsen. Hoe komt dat en valt hier wat aan te doen?

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210734

Rechtsvraag (186) burgerlijk recht

P.A. Stein

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en waarbij na een geschetste casus de vraag aan de orde komt wie de verzekeringspenningen toekomen na een schadegeval.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1989
AA19890222

Rechtsvraag (278) Verzekeringsrecht

S.Y.Th. Meijer

Aan de hand van een verzekeringsrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke door de lezer van Ars Aequi beantwoord dienen te worden waarna ze deze antwoorden op kunnen sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1999
AA19990307

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV): een verrijking voor de consument?

A. Blom

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en daarbij de voor- en nadelen, die de consument heeft om geschillen met verzekeraars buiten de overheidsrechter om te regelen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020533

Toezicht op gereguleerde markten (Digitaal boek)

A.P.W. Duijkersloot

Post thumbnail Het toezicht op gereguleerde markten vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief behandeld. Bank-, verzekerings-, energie-, telecommunicatiemarkt, financiële markten.

9789069169910 - 20-08-2007

Verzekerde verzwijging

M.F.J. Haak, P. Werdmuller

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op het nieuwe verzekeringsrecht waarbij de verzekerde in geval van verzwijging van enig feit toch een uitkering krijgt indien het verzwegen feit van geen invloed is geweest op de geleden schade. Ook krijgt de verzekerde een (kleinere) uitkering indien het feit wel een rol heeft gespeeld.

Opinie | Redactioneel
april 1997
AA19970195

Verzekering van catastrofale schade

W.C.T. Weterings

Post thumbnail Gebeurtenissen als oorlogen, terroristische aanslagen, natuurrampen en atoomkern­reacties kunnen tot catastrofale schade leiden. Schadeverzekeraars sluiten dergelijke catastrofe­risico’s veelal uit in de verzekerings­voorwaarden. De vraag is welke schaderisico’s onder deze uitsluitingen vallen. Omvat het bijvoorbeeld ook schade door rellen en cyber­terrorisme? Tevens is de vraag hoe catastrofale schade dan wel kan worden opgevangen. In deze bijdrage wordt op deze vragen nader ingegaan.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210752

Verzekering voor vrijwilligers en organisatie noodzaak: een reaktie

N.N.H. Bos, M.A.J. de Jong

In deze reactie bij een eerder artikel in Ars Aequi over de noodzaak om een verzekering af te sluiten voor vrijwilligers die in dienst zijn, komen de auteurs tot een andere conclusie dan de oorspronkelijke auteurs en betogen op grond van een voorbeeld dat een aparte verzekering dient te worden afgesloten voor vrijwilligers.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1991
AA19910144

Verzwijging van erfelijkheidsgegevens bij het angaan van verzekeringsovereenkomsten

M. Hillen

De ontwikkeling van de genetische wetenschap heeft tot menige juridische kwestie geleid. Ook in het verzekeringsrecht. Meningsverschil bestaat hier onder andere over de vraag of erfelijkheidsgegevens vallen onder de mededelingsplicht bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. Na een inventarisatie van de voors en tegens zal in dit artikel het bereikte compromis op de weegschaal gelegd worden.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910967

Resultaat 37–48 van de 48 resultaten wordt getoond