De bancaire kredietovereenkomst


Dit cahier behandelt de juridische en enige praktische aspecten van bancair krediet, in het bijzonder van kredieten zoals die door Nederlandse banken verstrekt plegen te worden aan kleine tot middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties.

Aandacht wordt onder meer besteed aan de beide grondvormen van bancair krediet, de lening en het rekening-courantkrediet, aan de totstandkoming en het eindigen van de kredietovereenkomst en aan de kredietnemer in financiële moeilijkheden. Voorbeelden van documentatie (kredietovereenkomst en algemene voorwaarden) waarin bancaire kredietovereenkomsten vastgelegd plegen te worden, zijn als bijlagen opgenomen. Diverse aspecten van de kredietovereenkomst worden met verwijzingen naar deze documentatie geïllustreerd. Aandacht is er ook voor de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering, eveneens als bijlage opgenomen. Besproken wordt een aantal bepalingen voor het Draft Common Frame of Reference dat, anders dan het Burgerlijk Wetboek, enige algemene bepalingen voor de kredietovereenkomst bevat.

Dit Ars Aequi Privaatrecht cahier is bedoeld voor de lezer die rechten studeert en beschikt over basiskennis van het verbintenissenrecht of die werkzaam is in de rechtspraktijk of -wetenschap.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): A.J. Verdaas

2e druk 2018

Verschijningsdatum: 04-04-2018

ISBN: 9789492766229

Pagina's: 192

bancair krediet bancaire kredietovereenkomst geldlening

Burgerlijk recht ContractenrechtOndernemingsrechtVerbintenissenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50