Crowdfunding – een juridische verkenning (Digitaal boek)


Dit cahier beoogt een praktisch overzicht te geven van de juridische aandachtspunten bij crowdfunding. Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de geldnemer al dan niet met behulp van een bemiddelend platform rechtstreeks financiering verkrijgt van het publiek. Crowdfunding wordt vaak gezien als alternatieve financieringsbron voor het MKB en startups. Het kan daarnaast een belangrijke rol spelen in het realiseren van maatschappelijke of lokale projecten.

Crowdfunding is een interessant fenomeen, niet alleen voor de vaststelling van de toepasselijke wet- en regelgeving, maar ook voor wat betreft de civielrechtelijke verhoudingen. In dit cahier wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van crowdfunding als een alternatief voor bankfinanciering. Deze ontwikkeling wordt wenselijk geacht in het kader van de totstandbrenging van een Europese kapitaalmarktunie. Tegen die achtergrond balanceren wetgevers en toezichthouders tussen wet- en regelgeving die geen onnodige belemmering mogen vormen voor de activiteiten die crowdfundingplatformen ontplooien, en de belangen van geldnemers en geldgevers die voldoende beschermd moeten worden. Crowdfunding komt in verschillende vormen voor. In dit Ars Aequi Privaatrecht cahier komen uitsluitend de loan-based en investment-based varianten van crowdfunding aan bod, omdat nu juist in die context de meeste juridische vragen spelen.

Dit cahier is bestemd voor een ieder met interesse in crowdfunding en geeft een praktisch overzicht van de juridische aandachtspunten bij crowdfunding. Hoewel deze aandachtspunten veelvuldig raken aan meer algemene thema’s, zoals beleggersbescherming, de prospectusplicht of het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden, wordt in dit cahier de nadruk gelegd op de specifieke raakvlakken met crowdfunding. Er wordt derhalve enige basiskennis van het financieel recht verondersteld.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.