De Agentuurovereenkomst


De Nederlandse wet kent sinds 1936 een regeling voor de handelsagentuur. Ondanks dit relatief lange bestaan heeft de agentuurregeling (nog) niet echt een warme belangstelling genoten in de juridische literatuur. Het aantal boeken dat volledig gewijd is aan de Nederlandse agentuurregeling is op de vingers van één hand te tellen (of in ieder geval op die van twee handen). Het aantal boeken dat hierbij een praktische insteek tot uitgangspunt neemt is nog minder. Dit cahier beoogt hierin verandering te brengen. Het doel hiervan is om een praktische handleiding te bieden voor de jurist en advocaat die zich in de praktijk bezighoudt met handelsagentuur. De nadruk ligt op de kwalificatie en beëindiging van agentuurovereenkomsten. Dit omdat dit in de ervaring van de auteurs in de praktijk de meeste juridische hoofdbrekens oplevert. Ook is gepoogd een extra praktische dimensie aan het boek te geven door 12 veel voorkomende bedingen in agentuurovereenkomsten te behandelen. Verder wordt aandacht besteed aan fiscale en mededingingsrechtelijke aspecten, en wordt afgesloten met een beknopte uiteenzetting van enige ipr-facetten. Een en ander wordt ruimschoots onderbouwd c.q. geïllustreerd met literatuur en jurisprudentie.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50