Internationaal en Europees privaatrecht

Resultaat 37–48 van de 345 resultaten wordt getoond

De Sturgeon-uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake passagiersrechten in het luchtvervoer. Quod est corrigendum

P.M.J. Mendes de Leon

In deze aflevering van Onderbelicht aandacht voor internationale en Europese wetgeving op het gebied van  passagiersbescherming en de soms vreemde beslissingen in de nationale en Europese rechtspraak op dit gebied.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
mei 2012
AA20120334

De taak van de rechter en het IPR

C. van der Plas

Kan een Nederlandse rechter met toepassing van joods recht een echtscheiding uitspreken? Wat moet hij met de regel van Marokkaans familierecht op grond waarvan een rechter zelf voogd is? Kan hij met toepassing van Engels recht de doelstellingen van een trust wijzigen? En hoe zich op te stellen in een zaak die politiek gevoelig ligt? Wat te doen met een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking ingesteld door een buitenlandse staat tegen zijn voormalig staatshoofd? Kan de rechter op vordering van het Verenigd Koninkrijk een publicatieverbod uitvaardigen voor een autobiografie van diens oud-geheim agent? Allemaal vragen die raken aan de taak van de Nederlandse burgerlijk rechter bij de toepassing van buitenlands recht

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2006
AA20060065

De Uitvoeringswet Verordening erfrecht

A.M.E. Giuliano

Op 14 november 2014 is de Uitvoeringswet Verordening erfrecht in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet geeft uitvoering aan de op 4 juli 2012 vastgestelde Europese Verordening erfrecht (hierna: ‘de Verordening’). Met de Verordening wordt het eenvoudiger om een grensoverschrijdende nalatenschap af te wikkelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de Uitvoeringswet bij de Verordening die om voor de hand liggende redenen op 17 augustus 2015, gelijk met de Verordening, in werking is getreden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2015
AA20150821

De verhouding tussen twee Europese ‘remedies’: lidstaataansprakelijkheid en ambtshalve toepassing van de richtlijn oneerlijke bedingen

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 28 juli 2016, C-168/15, ECLI:​EU:​C:​2016:​602 (Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR en Pohotovosť s.r.o.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2016
AA20160658

De Vleeschmeesters: over de opheffing van een Frans faillisement en de gevolgen daarvan in Nederland

P. Vlas

Hoge Raad 31 mei 1996, nr. 16007, ECLI:NL:HR:1996:ZC2091, RvdW 1996, 133 C (Coppoolse/De Vleeschmeesters) Geding waarin in een casus over een faillissement speelt of naar Nederlands internationaal privaatrecht een vordering tegen een debiteur kan worden ingesteld nadat er in een ander land dan Nederland als reeds een faillissementsprocedure is geweest en deze is afgesloten bij het ontbreken aan baten. De Hoge Raad oordeelt dat naar Nederlands IPR dit mogelijk is en dat er in Nederland een vordering kan worden ingesteld om hetgene dat nog niet voldaan is te verkrijgen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1997
AA19970233

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De X factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie

M. van den Brink

Marjolein van den Brink doet in deze bijdrage over trans*genders verslag van een omvangrijk rechtsvergelijkend onderzoek.

Doorbraak van aansprakelijkheid in het IPR

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Vijfde kamer) 18 juli 2013, zaak C‑147/12, ECLI:EU:C:2013:490 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV (Öfab))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2013
AA20130948

Doorwerking van het EU Handvest van de grondrechten in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen

A.S. Hartkamp

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 15 januari 2014, zaak C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2 (Association de Médiation Sociale (AMS)/Union locale des syndicats CGT en Laboubi)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2014
AA20140749

Draagmoederschap en IPR

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail

De laatste bijdrage in de reeks Onderbelicht gaat over (internationaal) draagmoederschap. Er rijzen vele ethische, medische, fysische, psychologische en juridische vragen als een vrouw een kind baart met de bedoeling het kind af te staan aan wensouders met wie het kind al dan niet genetisch verwant is. Katharina Boele-Woelki belicht enkele van de problemen die kunnen ontstaan.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
december 2012
AA20120898

Dwingend consumentenrecht en de overgang naar een circulaire economie: het mes snijdt aan twee kanten

C.M.D.S. Pavillon

Post thumbnail

De Europese Commissie ziet in een toename van de dwingendrechtelijke consumentenbescherming een manier om de in de Green Deal aangekondigde ‘groene transitie’ te bewerkstelligen. De relatie tussen dwingendrechtelijke bescherming en de overgang naar een circulaire economie is echter minder eenduidig dan de Commissie doet voorkomen. Dwingend consumentenrecht – denk aan het herroepingsrecht – staat de overgang naar een circulaire economie ook wel degelijk in de weg.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220576

E-commerce (Digitaal boek)

Juridische knelpunten praktisch belicht

T. Elseman, M. Goudkade, A. van Staden ten Brink

Post thumbnail De VN Model Law on Electronic Commerce en de EU de Richtlijn Elektronische handel uit, die inmiddels in ons Burgerlijk Wetboek is geïmplementeerd, en andere, thans geldende regelgeving, die rechtstreeks op elektronische handel ziet of daarvoor anderszins van groot gewicht is, vormen voorwerp van onderzoek in deze bundel.

9789069165226 - 29-03-2005

Echtscheiding in het IPR: de peildatum en het bijzondere geval

P. Vlas

Hoge Raad 6 oktober 1995, nr. 15763, ECLI:NL:HR:1995:ZC1835, RvdW 1995, 202 C In dit arrest komt de problematiek rondom echtscheidingen en het IPR aan de orde. De vraag is welk rechtstelsel op verzochte echtscheiding aan de orde is. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen het Nederlandse en Marokkaanse recht en de Wet Conflictenrecht Echtscheiding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1996
AA19960196

Resultaat 37–48 van de 345 resultaten wordt getoond