De X factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Marjolein van den Brink doet in haar bijdrage over transgenders verslag van een omvangrijk rechtsvergelijkend onderzoek dat zij samen met Jet Tigchelaar in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie eind vorig jaar heeft afgerond. Dat onderzoek gaat na of het mogelijk is, mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, om geslacht in sommige gevallen niet of anders te registreren en welke juridische en praktische problemen daardoor kunnen ontstaan of juist worden verholpen. De directe aanleiding voor deze vraag was een motie van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarin aandacht werd gevraagd voor een groep mensen die zich vrouw noch man voelen en daardoor niet goed passen in de huidige geslachtsregistratie. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders. Het rapport is gepubliceerd op de website van het WODC.