Erfrecht

Resultaat 37–48 van de 54 resultaten wordt getoond

Onjuiste toepassing van artikel 4:46 BW?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1531 (mrs. M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, A.E.B. ter Heide, F.R. Salomons en G.C. Makkink; A-G mr. W.L. Valk)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2024
AA20240056

Ontmoeting van het erfrecht en strafrecht: over criminele erfgenamen en criminele erflaters

L.A.G.M. van der Geld

Wat hebben erfrecht en strafrecht met elkaar te maken? Nogal veel! De bloedige hand erft niet: je erft niet van degene die je zelf om het leven hebt gebracht. En wat te denken van het erven van een ‘criminele’ nalatenschap? Met spraakmakende zaken zoals die van Yvon K. is het ‘strafrechtelijke erfrecht’ weer volop in de belangstelling. Yvon K., verdacht van het om het leven brengen van haar partner, overleed een paar dagen vóór de uitspraak in haar strafzaak. Vererft nu de erfenis van de om het leven gebrachte partner naar haar kinderen?

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
december 2023
AA20230986

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 18 oktober 2013, nr. 12/03380, ECLI:NL:HR:2013:983 Familie- en erfrecht. Erfdeel onder testamentair bewind totdat erfgenaam 22 jaar is. Renteopbrengsten van onder bewind gesteld vermogen. Burgerlijke vrucht (art. 3:9 lid 2 BW). Ouderlijk vruchtgenot over renteopbrengsten (art. 1:253l BW). Opeisbaarheid renteopbrengsten. Testamentair bewind en bevoegdheid testamentair bewindvoerder (art. 4:162, 171 lid 1 en 175 lid 1, aanhef en onder b, BW).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140034

Over de erfelijkheid van bezit, goede en kwade trouw

Kan de bona fide erfgenaam van de mala fide erflater een verkrijgende verjaring beginnen?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Wat gebeurt er als een bona fide erfgenaam een goed verkrijgt van een mala fide erflater? Naar het voorbeeld van het Romeinse en Franse recht bepaalt ons burgerlijk wetboek dat de kennis en wetenschap van de erfgenaam niet ter zake doen: hij volgt op in het mala fide bezit van de erflater en begint dus geen verkrijgende verjaring ex artikel 3:99 BW. Naar Duits recht is de erfgenaam beter af: bij bona fide verkrijging van het bezit door erfopvolging begint hij verkrijgend te verjaren. Aan de hand van een rechtshistorische en rechtvergelijkende analyse wordt in dit artikel onderzocht of de Nederlandse wetgever dit Duitse voorbeeld zou moeten volgen.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
juni 2013
AA20130501

Personen-, familie- & erfrecht 2023-2024

M. Huijzer, W.M. Schrama

Post thumbnail Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2023.

9789493333017 - 02-10-2023

Postmortale verantwoordelijkheid op maat, zonder legitieme portie

F.W.J.M. Schols

Post thumbnail In deze aflevering van de reeks 'Caribisch recht' schrijft Freek Schols over de legitieme portie, die in Curaçao en Sint Maarten al is afgeschaft, op Aruba vermoedelijk spoedig zal verdwijnen, en in Nederland nog in gehavende vorm bestaat.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
oktober 2019
AA20190740

Reactie op het interview met mr. G.J.C. Lekkerkerker

M.J.A. van Mourik

Reactie van prof. Van Mourik op een interview waarbij de langstlevende echtgenoot aan de orde komt. Van Mourik gaat in op de in zijn ogen onjuiste stellingen van de geïnterviewde, Lekkerkerk.

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1993
AA19930094

Rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Casus speciaal voor eerstejaars waarin de verdeling van een nalatenschap aan de orde wordt gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950080

Roman-Dutch law in modern South African succession law

F. du Toit

Post thumbnail

Modern South African succession law adheres to many of the tenets of Roman-Dutch succession law, and present-day South African courts frequently invoke Roman-Dutch authority to address questions regarding contemporary succession law. This article explores the history and current significance of Roman-Dutch law in South African succession law.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140278

Tatoeages verdienen meer juridische aandacht!

L.A.G.M. van der Geld

Dat tatoeages juridisch gezien heel interessant zijn, laat Lucienne van der Geld zien in deze column. Haar advies? Think before you ink!

Opinie | Column
juni 2023
AA20230410

Trots op Nederland

Rechtsvraag (336) Erfrecht

F.J. Fernhout

Rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2008
AA20080674

Trots op Nederland

Beantwoording rechtsvraag (336) erfrecht

F.J. Fernhout

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het erfrecht waarbij aan de orde komt hoe het mogelijk is om te achterhalen of iemand een testament heeft, de controleplicht van de notaris ten aanzien van de laatste wil van de erflater, het aanvechten van een testament en het berekenen van het erfdeel van de erfgenamen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2009
AA20090136

Resultaat 37–48 van de 54 resultaten wordt getoond