Boedelberedderaar is geen afwikkelingsbewindvoerder


Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/00626, ECLI:NL:HR:2013:38;

Hoge Raad 28 juni 2013, nr. 12/00634, ECLI:NL:HR:2013:39


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: september 2013

Archiefcode: AA20130677

Hoge Raad 28-06-2013 (ECLI:NL:HR:2013:39) zaaknummer: 12/00634,
Hoge Raad 28-06-2013 (ECLI:NL:HR:2013:38) zaaknummer: 12/00626

4:144 BW 4:150 BW beheer goederen nalatenschap erfrecht executeursbenoeming taken en bevoegdheden executeur testamentair bewind

Burgerlijk recht Erfrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie