De romantiek van het erfrecht


In dit artikel gaat Van Mourik op een verhalende manier in op de verschillende vraagstukken die spelen in het erfrecht en wat voor een belangrijke invloed dit kan hebben op het menselijk leven. Aan bod komen onder andere: versterferfgenamen, vaststelling van het vaderschap, erfrechtbelasting.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.A. van Mourik

Verschijning: december 2009

Archiefcode: AA20090796

baten burgerlijke stand erfrecht testament vaderschap vaststelling

Burgerlijk recht Erfrecht

Opinie Amuse