Zo zijn we niet getrouwd

De openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht


In de loop van dit jaar (waarschijnlijk vanaf 1 april a.s.) zullen homo ’s met elkaar kunnen trouwen. Is dat nu nodig, vragen sommigen. Verkrachting van het huwelijk, beweren anderen. Onbestaanbaar, zegt een derde. Ultieme gelijkberechtiging, antwoordt een vierde. Ze konden toch al trouwen, vraagt weer een ander. Velen laat het onverschillig. Op 20 december 2000 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht aanvaard. Tegen het wetsvoorstel hebben gestemd het CDA en klein rechts. In de Tweede Kamer lag het niet anders. In het kielzog van deze wetgeving is ook wetgeving tot stand gekomen die adoptie voor personen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. Hoogstwaarschijnlijk treden beide wetten op 1 april 2001 in werking. Dat hangt af van de aanvaarding door de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal van de bij deze wetgeving behorende aanpassingswetgeving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.F.M. Wortmann

Verschijning: februari 2001

Archiefcode: AA20010082

adoptie gelijkheid homohuwelijk wetgeving

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Verdieping Verdiepend artikel