Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 5 september 1997, nr. 8940, ECLI:NL:HR:1997:ZC2420, RvdW 1997, 159 C In dit arrest en het daarbij behorende arrest is aan de orde in hoeverre twee vrouwen een kind kunnen adopteren. Volgens de verzoekers is het afwijzen van dit verzoek in strijd met art. 8, 12 en 14 EVRM. De Hoge Raad wijst het cassatieberoep af omdat deze problematiek rechtspolitieke keuzes omvat die de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten gaan. De Hoge Raad houdt streng vast aan het echtpaarvereiste dat nodig is voor adoptie. In de noot wordt de uitspraak geanalyseerd en wordt er ingegaan op het komende recht waar eenouderadoptie mogelijk is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1997
AA19970870

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Adoptie gaat met zijn tijd mee

V. Kidjan

In deze  bijdrage wordt de toepassing van de Nederlandse adoptieregels aan de hand van een viertal praktijkgevallen onderzocht die internationale aspecten vertonen.

Een ‘flashback’ van de Nederlandse adoptieregeling

E. von Bóné

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis en werking van het adoptierecht in Nederland.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2005
AA20050130

Een prijskaartje van zelfbeschikking; over wrongful conception, wrongful birth, adoptie en abortus

A.L.M. Keirse

Dit artikel behandelt het vraagstuk omtrent de wrongful birth, oftewel wanneer een kind eigenlijk niet meer geboren had moeten worden, maar door een medische fout toch geboren is.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2004
AA20040607

september 2007

katern 104: Personen-, familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1995

Katern 57: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1996

Katern 60: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

december 1996

Katern 61: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Naam van moeder, naam van vader of toch van allebei?

M.L.H. Gelauff

Op 21 maart jl. stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2024 in werking. Door deze wet kunnen ouders onder andere straks voor hun kind niet alleen de geslachtsnaam van de moeder of van de vader kiezen, maar ook een combinatie daarvan. Hoe de nieuwe keuzemogelijkheden uitwerken, licht Maril Gelauff toe in deze wetgevingsbijdrage.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2023
AA20230783

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 95

Verbod van grootouderadoptie

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 24 september 2004, nr. R03/122HR, ECLI:NL:HR:2004:AP1439, JOL 2004, 477, RvdW 2004, 106 In deze noot van Nuytinck wordt ingegaan op de het verbod van adoptie door grootouders. In de noot wordt ingegaan op de de verhouding met EVRM (family life) en gezag als alternatief voor adoptie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2005
AA20050028

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen

L. Hoppe

In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen van Boek 1 BW die sinds 1 januari 2009 inwerking zijn getreden daar waar het de adoptie van buitenlandse kinderen betreft door personen van gelijk geslacht. De wet geeft de volgende veranderingen: het wordt mogelijk voor echtparen van gelijk geslacht om buitenlandse kinderen te adopteren, de adoptieprocedure wordt verkort, de versoepeling van de voorwaarden voor adoptie van een door natuurlijke bevruchting geboren kind binnen de relatie van de moeder. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de wetswijziging, wordt de regeling en de veranderingen uitvoerig besproken. Ook komt de parlementaire behandeling aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2009
AA20090191

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond